От група „Работници“ на ЕИСК

Множество членове на група „Работници“ на ЕИСК участваха в честванията по случай 50-ата годишнина на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)

Честванията се проведоха от 23 до 26 май 2023 г. в Берлин, Германия, като част от Конгреса на Европейската конфедерация на профсъюзите.

По-голямата част от профсъюзните организации, представени в рамките на група „Работници“ на ЕИСК, са филиали на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC). Група „Работници“ ще продължи да надгражда сътрудничеството с Европейската конфедерация на профсъюзите през следващите години като един от своите приоритети, защото и двата органа са дългогодишни естествени съюзници в благоприятстването и защитата на интересите на работниците.

По време на Конгреса членовете на група „Работници“ и новият ѝ председател Люси Студнична взеха участие в ключови разговори по въпроси като обновяването на профсъюзите, бъдещето на труда и бъдещето на Европа. Въпросът за предстоящите европейски избори беше на челно място в дневния ред: координацията на профсъюзите и координацията между група „Работници“ и Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) ще бъдат важни за мобилизирането на хората да гласуват за прогресивните демократи в целия ЕС.

Сред обсъдените ключови въпроси бяха регулирането в сферата на изкуствения интелект на работното място, пълното прилагане на Директивата относно равното заплащане, гарантирането на двоен преход, който е справедлив за всички работници, и увеличаването броя на членовете на профсъюзните организации като опора срещу възхода на крайната десница.

Конгресът избра новия лидерски екип на Европейската конфедерация на профсъюзите. На него беше приет и манифеста, както и програмата за действие на Европейската конфедерация на профсъюзите за периода 2023—2027 г. (mg)