ETSK:n työntekijät-ryhmä

Useat ETSK:n työntekijät-ryhmän jäsenet osallistuivat Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) 50-vuotisjuhlallisuuksiin.

Juhlatilaisuus järjestettiin Berliinissä 23.–26. toukokuuta 2023 EAY:n kongressin yhteydessä.

Useimmat ETSK:n työntekijät-ryhmässä edustettuina olevat ammattijärjestöt kuuluvat EAY:hyn. Työntekijät-ryhmä jatkaa yhteistyön kehittämistä EAY:n kanssa tulevina vuosina yhtenä prioriteettinaan, sillä molemmat tahot ovat pitkäaikaisia luonnollisia kumppaneita edistettäessä ja puolustettaessa työntekijöiden intressejä.

Työntekijät-ryhmän jäsenet ja ryhmän uusi puheenjohtaja Lucie Studničná osallistuivat kongressin aikana tärkeisiin keskusteluihin sellaisista aiheista kuin ammattijärjestöjen uudistaminen, työn tulevaisuus ja Euroopan tulevaisuus. Asialistan kärjessä olivat tulevat EU-vaalit: ammattijärjestöjen keskinäinen koordinointi sekä työnantajat-ryhmän ja EAY:n välinen koordinointi ovat keskeisessä asemassa pyrittäessä saamaan ihmiset äänestämään edistyksellisiä demokraatteja koko Euroopassa.

Muita merkittäviä keskustelunaiheita olivat sääntely tekoälyn käytöstä työpaikalla, samapalkkaisuusdirektiivin tinkimätön täytäntöönpano, kaikkien työntekijöiden kannalta oikeudenmukaisen vihreän ja digitaalisen siirtymän varmistaminen sekä ammattijärjestöjen jäsenkunnan kasvattaminen keinona torjua äänioikeiston nousua.

Kongressissa valittiin myös EAY:n uusi johtotiimi sekä annettiin manifesti ja hyväksyttiin EAY:n toimintaohjelma vuosille 2023–2027. (mg)