Grupa Pracowników w EKES-ie

Wiele członkiń i wielu członków Grupy Pracowników EKES-u wzięło udział w obchodach 50. rocznicy utworzenia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC).

Uroczystość odbyła się w dniach 23–26 maja 2023 r. w Berlinie w ramach kongresu ETUC.

Większość organizacji związkowych reprezentowanych w Grupie Pracowników EKES-u jest powiązanych z ETUC. Priorytetem Grupy Pracowników będzie w nadchodzących latach nadal rozwój współpracy z ETUC, gdyż obie organizacje są od dawna naturalnymi sojusznikami w propagowaniu i obronie interesów pracowników.

Członkinie i członkowie Grupy Pracowników wraz z jej nową przewodniczącą Lucie Studničną wzięli podczas kongresu udział w kluczowych rozmowach o takich kwestiach, jak odnowa związków zawodowych, a także przyszłość pracy i Europy. Bardzo istotnym punktem porządku obrad była kwestia przyszłych wyborów europejskich: koordynacja związków zawodowych oraz koordynacja między Grupą Pracowników a ETUC będą ważne dla zdopingowania ludzi do głosowania na postępowych demokratów w całej UE.

Omówiono również inne priorytetowe kwestie, takie jak uregulowanie sztucznej inteligencji w miejscu pracy, pełne wdrożenie dyrektywy dotyczącej równości wynagrodzeń, zapewnienie sprawiedliwej dla wszystkich pracowników dwojakiej transformacji oraz zwiększenie liczby członków związków zawodowych jako oręże w walce ze wzbierającą falą skrajnej prawicy.

W trakcie kongresu wybrano również nowe kierownictwo ETUC. Przyjęto także manifest oraz program działania ETUC na lata 2023–2027. (mg)