Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitab üles solidaarsust ja ühtsust Ukrainaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng
Näeme provotseerimata agressiooni vabaduse, demokraatia, väärtuste ja Euroopa Liidu aluste vastu. Euroopa Liit rajati õiguse jõul, mitte jõu õigusel. Euroopa Liidu loomise algpõhjus – see tähendab rahu – on tänapäeval olulisem kui kunagi varem. Eurooplastena peame seisma üheskoos solidaarselt Ukraina rahva kõrval.

Teabevahetuse eest vastutav asepresident Cillian Lohan
Me oleme Ukraina rahvaga solidaarsed. Näen imetlusega ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna vahel juba loodud tugevat partnerlust. Sõja algusest saadik oleme näinud inimeste erakordset abivalmidust Ukraina pagulaste suhtes. See on ainulaadne näide solidaarsusest, ühtsusest ja altruismist. Ukraina rahvas kaitseb meie kõigi rahu ja julgeolekut. Sellel inimtragöödial puuduvad piirid. See puudutab meid kõiki.  

Eelarve eest vastutav asepresident Giulia Barbucci
Sõda ei ole vastuvõetav mitte kusagil ja see tuleb alati hukka mõista. See põhjustab ainult hävingut, surma ja õudust. Ukrainas, Euroopa Liidu piiride lähedal, on Euroopa ajaloo kell tagasi pööratud: näeme asju, mida arvasime üksnes minevikku kuuluvat. Selles kohutavas tragöödias on Euroopa institutsioonid ühendanud jõud, toonud kuuldavale oma vastuseisu sellele lubamatule agressioonile ja avanud uksed sõja eest põgenevatele inimestele, eelkõige naistele, lastele ja eakatele. Komitee on koos kodanikuühiskonna organisatsioonidega kasutanud kogu oma tugevat solidaarsust, et aidata nende julmuste ohvreid. Euroopa Liidul on kohustus etendada otsustavat rolli selliste diplomaatiliste lahenduste otsimisel, mis lõpetaksid konflikti, võtta viivitamata meetmeid nende kuritegude eest vastutavate isikute vastutusele võtmiseks ning astuda konkreetseid samme ülesehitustööks.

Tööandjate rühma esimees Stefano Mallia
Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse võttis EL meetmeid, mis olid vaid mõni kuu tagasi kujutlematud. Ukraina sõda toob esile ELi ja selle elanike humaansuse, sest nad seavad vabaduse ja rahu oma huvidest ja kaubandusest ettepoole. Euroopa ärkamine on näha kõigi poliitiliste jõudude lõikes. Kui Euroopa soovib jätkuvalt elada rahus, peab ta töötama välja tugeva välispoliitika ja ühise kaitse. Nüüd, mil näeme oma maailmajaos jälle sõda, ei ole see teema enam tabu. See kasvav hoog rahu ja solidaarsuse tagamisel annab Euroopale uue keskme, mille ümber mobiliseerida eurooplasi ja mitte ainult neid. Et jätkata oma rajamistööd, pidi EL taas avastama oma soovi rahu järele. Selle asemel, et Euroopat lõhestada, on Putin selle missiooni nimel meid kõiki ühendanud.

Töötajate rühma esimees Oliver Röpke
Venemaa agressioon on otsene oht Euroopa Liidule. Peame olema ühtsed ja seisma solidaarselt Ukraina rahva kõrval – nii nende kõrval, kes põgenevad praegu pagulastena, kui ka nende kõrval, kes jäävad kohapeale võitlema. Ametiühingud teavad, et sõjamasinat hoitakse töös töötajate verega, nad nõuavad Venemaa vägede väljaviimist ning toetavad kodanikuühiskonda nii Ukrainas kui ka Venemaal.

Euroopa mitmekesisuse rühma esimees Séamus Boland
Oleme kuristiku äärel ja peame sirutama käe Ukraina kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Kaalul on meie euroopalikud väärtused ja põhimõtted ning me peame julgelt võtma sõna agressiooni vastu ja nende väärtuste toetuseks, mille eest Euroopa on seisnud alates teisest maailmasõjast. Me teame oma ajaloost, et rahu on habras. See nõuab kogu meie tähelepanu ja pühendumust. Kui me sellel tallume, võime me, inimesed, minema pühkida kogu meie maailma ja selle kõik eluvormid. On äärmiselt oluline, et EL ja Euroopa pere laiemas mõttes jääks naabritega ühtseks ja solidaarseks.

Välissuhete sektsiooni esimees Dimitris Dimitriadis
Komitee püüab jätkata Ukraina kodanikuühiskonna toetamist sisse töötatud kanalite kaudu, nagu seda on ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvorm, ning meie kahepoolsete kontaktide kaudu.