EØSU viser solidaritet og sammenhold med Ukraine

Christa Schweng, formand for EØSU
Vi ser en uprovokeret aggression mod frihed, mod demokrati, mod værdier og mod selve grundlaget for Den Europæiske Union, som er baseret på lovens magt og ikke på magtens lov. Baggrunden for at etablere Den Europæiske Union – nemlig at skabe fred – er i dag vigtigere end nogensinde. Vi må som europæere stå sammen i solidaritet med den ukrainske befolkning.

Cillian Lohan, næstformand med ansvar for kommunikation
Vi står sammen med den ukrainske befolkning. Jeg beundrer det stærke partnerskab, som allerede er opbygget mellem civilsamfundene i EU and Ukraine. Siden krigens begyndelse har vi været vidne til en enestående bølge af menneskelig generøsitet over for de ukrainske flygtninge, hvilket er et enestående eksempel på solidaritet, sammenhold og medmenneskelighed. Den ukrainske nation forsvarer freden og sikkerheden for os alle. Denne menneskelige tragedie kender ingen grænser – den berører os alle.  

Giulia Barbucci, næstformand med ansvar for budget
Uanset hvor i verden det foregår, kan krig aldrig accepteres og må altid fordømmes. Krig medfører ikke andet end ødelæggelse, død og rædsler. I Ukraine, tæt på grænsen til EU, er man vendt tilbage til en tid i den europæiske historie, som vi troede hørte fortiden til. I denne forfærdelige tragedie er EU-institutionerne gået sammen mod den uacceptable aggression og har åbnet dørene for dem, som flygter fra krigen, især kvinder, børn og ældre. EØSU har sammen med civilsamfundets organisationer udvist størst mulig solidaritet for at hjælpe ofrene for disse grusomheder. EU har en forpligtelse til at spille en afgørende rolle i bestræbelserne på at finde diplomatiske løsninger, der kan bringe konflikten til ophør, til at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at retsforfølge de ansvarlige for disse forbrydelser og til at træffe konkrete foranstaltninger til genopbygning.

Stefano Mallia, formand for Arbejdsgivergruppen
Siden begyndelsen af den russiske invasion af Ukraine, har EU gennemført foranstaltninger, der havde været utænkelige for blot få måneder siden. Krigen i Ukraine får medmenneskeligheden frem i EU og dets borgere, som sætter frihed og fred højere end interesser og handel. Europas opvågning kan ses på tværs af det politiske spektrum. Hvis Europa fortsat ønsker at leve i fred, er man nødt til langt om længe at etablere en stærk udenrigspolitik og en fælles forsvarspolitik. Dette tabu er nu forsvundet, efter at vi igen oplever krig på vores kontinent. Dette voksende momentum i retning af at sikre fred og solidaritet giver Europa en ny mulighed for at samle både europæerne og andre landes befolkninger. EU skulle genopleve sit inderlige ønske om fred for at kunne fortsætte opbygningen af sin model. I stedet for at splitte Europa har Putin formået at samle os i retning af denne mission.

Oliver Röpke, formand for Arbejdstagergruppen
Den russiske aggression er en direkte trussel mod Den Europæiske Union. Vi er nødt til at stå sammen side om side i fuld solidaritet med den ukrainske befolkning, både dem, der i disse dage flygter, og dem, der bliver tilbage for at kæmpe. Fagforeningerne husker, at krigsmaskinen drives frem af arbejdstagernes blod. Vi opfordrer de russiske tropper til at trække sig tilbage og støtter civilsamfundet i både Ukraine og Rusland.

Séamus Boland, formand for Gruppen Diversitet Europa
Vi står ved en afgrund, og vi skal række ud til civilsamfundsorganisationerne i Ukraine. Vores europæiske værdier og principper står på spil, og vi må protestere højt og tydeligt mod aggression og slå et slag for de værdier, som Europa har stået for siden Anden Verdenskrig. Vi ved fra historien, at fred er en "skrøbelig blomst". Den kræver al vores opmærksomhed og engagement. Hvis vi undertrykker freden, har vi som mennesker kapacitet til at udslette verden og alle dens livsformer. Det er altafgørende, at EU og hele den udvidede europæiske familie forbliver forenet og i solidaritet med vores naboer.

Dimitris Dimitriadis, formand for EØSU's Sektion for Eksterne Forbindelser (REX)
EØSU vil bestræbe sig på fortsat at støtte det ukrainske civilsamfund gennem vores veletablerede kanaler som f.eks. civilsamfundsplatformen EU/Ukraine og vores bilaterale kontakter.