Christa Schweng, voorzitter van het EESC
We zijn vandaag getuige van een onuitgelokte agressie tegen de vrijheid, de democratie, de waarden en de fundamenten van de Europese Unie als zodanig, die is gegrondvest op de macht van het recht en niet op het recht van de macht. De reden voor de opbouw van een Europese Unie, namelijk vrede, is vandaag relevanter dan ooit. Als Europeanen moeten wij solidair zijn met het Oekraïense volk.

Cillian Lohan, vicevoorzitter voor Communicatie
Wij betuigen onze solidariteit met het Oekraïense volk. Met grote bewondering zie ik hoe reeds een sterk partnerschap tussen het Europese en het Oekraïense maatschappelijk middenveld tot stand is gekomen. Sinds het begin van de oorlog zijn we getuige van een ongeziene golf van menselijke ruimhartigheid jegens de Oekraïense vluchtelingen, een unieke uiting van solidariteit, eenheid en altruïsme. De Oekraïense natie verdedigt de vrede en veiligheid voor iedereen. De menselijke tragedie die zich in Oekraïne afspeelt heeft geen grenzen; zij gaat ons allen aan.  

Giulia Barbucci, vicevoorzitter voor Begroting
Oorlog is nooit aanvaardbaar, en moet altijd en overal veroordeeld worden. Oorlog brengt alleen maar vernietiging, dood en verschrikkingen met zich mee. In Oekraïne, dicht bij de grenzen van de Unie, is de klok van de Europese geschiedenis teruggedraaid naar dingen waarvan we dachten dat ze tot het verleden behoorden. In het licht van de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne hebben de Europese instellingen hun krachten gebundeld, zich uitgesproken tegen de onaanvaardbare agressie jegens dit land en hun deuren geopend voor degenen die de oorlog ontvluchten, met name vrouwen, kinderen en ouderen. Het EESC heeft, samen met de maatschappelijke organisaties, de kracht van zijn solidariteit ten volle ingezet om de slachtoffers van de wreedheden te helpen. De Europese Unie moet een beslissende rol spelen bij het zoeken naar diplomatieke oplossingen die een einde maken aan het conflict, onverwijld optreden om de verantwoordelijken voor de gepleegde misdaden voor het gerecht te brengen, en concrete stappen nemen voor de wederopbouw van Oekraïne.

Stefano Mallia, voorzitter van de groep Werkgevers
Sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne heeft de EU maatregelen genomen die een paar maanden geleden nog ondenkbaar waren. Door de oorlog in Oekraïne wordt de menselijkheid van de EU en haar burgers, die vrijheid en vrede boven belangen en handel stellen, zichtbaar. Op alle beleidsterreinen is te zien hoe Europa ontwaakt. Als Europa in vrede wil blijven leven, moet het werk maken van een sterk buitenlands beleid en een sterke gemeenschappelijke defensie. Nu we weer getuige zijn van een oorlog op ons continent, is het taboe daarop doorbroken. Dit groeiende momentum om vrede en solidariteit te waarborgen, geeft Europa een nieuwe impuls om niet alleen Europeanen te verenigen. De EU moest haar vredeswil opnieuw ontdekken om verder te werken aan haar eenwording. In plaats van Europa te verdelen heeft Poetin ervoor gezorgd dat we ons allemaal eendrachtig achter die missie scharen.

Oliver Röpke, voorzitter van de groep Werknemers
De Russische agressie vormt een directe bedreiging voor de Europese Unie. Wij moeten eensgezind en in volledige solidariteit aan de zijde van de Oekraïners staan, zowel van degenen die vluchten als degenen die ter plaatse blijven om te vechten. De vakbonden herinneren eraan dat de oorlogsmachine wordt gevoed met het bloed van de arbeidsbevolking, roepen op tot de terugtrekking van de Russische troepen en steunen het maatschappelijk middenveld in zowel Oekraïne als Rusland.

Séamus Boland, voorzitter van de groep Diversiteit Europa
We staan aan de rand van de afgrond en we moeten de maatschappelijke organisaties in Oekraïne de hand reiken. Onze Europese waarden en beginselen staan op het spel. We moeten ons krachtig uitspreken tegen deze agressie en vóór de waarden die Europa sinds de Tweede Wereldoorlog voorstaat. Uit onze geschiedenis weten we dat vrede een kwetsbare bloem is, die al onze aandacht en inzet vergt. Wij zijn er als mensen toe in staat deze bloem te vertrappelen en onze hele wereld met al haar levensvormen te vernietigen. Het is absoluut noodzakelijk dat de EU en de bredere Europese familie verenigd blijven en solidair zijn met onze buren.

Dimitris Dimitriadis, voorzitter van de afdeling Externe Betrekkingen (REX)
Het EESC zal zich inzetten om het Oekraïense maatschappelijk middenveld via onze gevestigde kanalen, zoals het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne, en via onze bilaterale contacten te blijven ondersteunen.