„Kohalik vaade“ – 3. hooaja 17. osa. Kodanikuühiskond ühtselt Venemaa agressiooni vastu

Alates 24. veebruarist 2022 on Ukraina seisnud silmitsi Venemaa sissetungiga oma territooriumile. Lisaks sõjalisele ja rahalisele abile, mida saabub kogu maailmast, teevad Euroopa ja Ukraina kodanikuühiskond koostööd, et aidata hädas olevaid kogukondi. Selles „Kohaliku vaate“ osas palusime mõnel nende esindajal jutustada meile oma lugu.

 

Kättesaadavad keeleversioonid:

Oleme Ukrainaga solidaarsed 

Head lugejad!

Sel traagilisel ajal, mille on põhjustanud Venemaa provotseerimata ja põhjendamatu sõjaline agressioon Ukraina vastu, oleme solidaarsed Ukraina rahvaga.

Teel Ukrainast...

Ukraina traagiline ajalugu on meie silme ees lahti rullumas tänu väsimatule ja kangelaslikule tööle, mida teevad ajakirjanikud, fotograafid ja kaameramehed, kes lähevad sinna, kuhu meie ei pääse.

Otse asja kallale!

Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ kutsume komitee liikmeid üles rõhutama teatud arvamuse või algatuse neid aspekte, mida nad peavad oluliseks. Seekord palusime ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormi kaasesimehel Veselin Mitovil selgitada platvormi rolli ja eelkõige selle ülesandeid Ukrainas käimas oleva sõja kontekstis.

 

Meie esimene ülesanne on nüüd Ukraina sõjapõgenike integreerimine Euroopa ühiskonda

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormi kaasesimehena leian, et taastada ja säilita tuleb sidemed platvormi liikmete vahel, kes esindavad tööandjaid, töötajaid ja valitsusväliseid organisatsioone. Praegusel otsustaval ajal, mil Ukrainas on käimas sõda, peame hoidma kontakte kodanikuühiskonna platvormi Ukraina pooltega.

 

„Üks küsimus...“

Üks küsimus...

Rubriigis „Üks küsimus...“ vastab Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee endine liige David Stulík EMSK Info küsimusele Ukraina sõja võimalike tagajärgede kohta.

David Stulík: „Kogeme enneolematut solidaarsus- ja toetuslainet Ukrainaleˮ

EMSK Info: Seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu kogeme kodanikuühiskonna enneolematut koondumist, et visalt tegutsedes Ukraina rahvast aidata. Millised on kõige märkimisväärsemad meetmed selles inimeste tohutu toetuse laines Ukrainale – humanitaarabi, transport, haridus, majutus, koolid, võõrkeeleõpe? Mida võime sellest õppida kodanikena, kes seisavad silmitsi inimtragöödiaga?

 

Arvake ära, kes on külas?

Üllatuskülaline

Iga kuu tutvustame teile rubriigis „Üllatuskülaline“ mõnd tähelepanuväärset avaliku elu tegelast, kelle pühendunud töö on teistele inspiratsiooniallikaks. Iseäranis on eeskujuks nende julgus, tugevus ja otsusekindlus ning nende väljapaistev professionaalsus väärib austust.

 

Tetyana Ogarkova: Vladimir Putini viimane sõda

24. veebruaril 2022 hommikul kell 5 äratas meid kaugelt kostuv imelik müra, mis meenutas väga plahvatusi. Lapsed magasid rahulikult oma voodites, kuid telefonid piiksusid lõputult sõnumeid edastades. Sõda oli alanud. Kiievist, Harkivist, Ivano-Frankivskist ja teistest Ukraina linnadest tulid teated plahvatustest, mis osutusid raketirünnakuteks.

 

EMSK uudised

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arutab resolutsiooni sõja majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnamõju kohta Ukrainas

Euroopa Ülemkogu tippkohtumise taustal, kus sõda on päevakorras tähtsal kohal, võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 24. märtsil vastu resolutsiooni teemal „Sõda Ukrainas ning selle majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnamõju“.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee näitab üles solidaarsust ja ühtsust Ukrainaga

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president Christa Schweng
Näeme provotseerimata agressiooni vabaduse, demokraatia, väärtuste ja Euroopa Liidu aluste vastu. Euroopa Liit rajati õiguse jõul, mitte jõu õigusel. Euroopa Liidu loomise algpõhjus – see tähendab rahu – on tänapäeval olulisem kui kunagi varem. Eurooplastena peame seisma solidaarselt üheskoos ja Ukraina rahva kõrval.

 

 

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avab oma uksed Ukraina kodanikuühiskonnale

Selleks et muuta solidaarsus Ukrainaga konkreetseks tegevuseks, ühineb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Parlamendi algatusega „Ukraina kodanikuühiskonna keskus“, võimaldades vabaühendusel Promote Ukraine kasutada komitee ruume aadressil rue de Trèves 74 ja selle logistikaseadmeid.

 

 

Komitee liikmed võtavad sõna

Inimeste erakordne abivalmidus ukrainlaste suhtes

„Kohe sõja algusest peale oleme näinud inimeste erakordset abivalmidust ukrainlaste suhtes, see on ainulaadne näide solidaarsusest, ühtsusest ja altruismist. Komitee liikmed ja nende organisatsioonid on tegutsenud muljetavaldavalt ja on täielikult pühendunud Ukraina pagulaste abistamisele“.

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee asepresident Cillian Lohan tutvustab kodanikuühiskonna pidevaid jõupingutusi sõjas kannatada saanud Ukraina toetamisel.

Me aitame Ukraina ettevõtjatel varemetest välja pääseda ja oma ettevõtteid Poolas uuesti luua

Tomasz Wróblewski, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Poola

Kui see sõda on lõppenud, ei määratle Euroopat enam mitte Teise maailmasõja ega külma sõja kogemused, vaid praegu Ukrainas toimuv ja selle tagajärjed, mida ei ole veel võimalik ette näha. See, millest me praegu läbi läheme, ja see, mida me sellest õpime, muudavad suuresti meie arusaamu maailmast. 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmed viivad Ukrainasse humanitaarabi

Marcin Nowacki, EMSK liige, Poola

8. märtsil 2022 korraldasid minu Poola organisatsioon (ZPP) ja Kulski sihtasutus (millega on seotud EMSK liige Małgorzata Bogusz) väikese, kuid kiire humanitaarabikonvoi.

Varjupaik Ukraina pagulastele Rumeenias

Ionuţ Sibian, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Rumeenia

Rumeenias on mitmed kodanikuühiskonna organisatsioonid, sh FONSS, Afterhills Association, ParentIS Association ja Our Smile Group Association, ühendanud jõud Iași linnaga, et seada sisse pagulaskeskus sõja eest põgenevatele ukrainlastele. Järgmine lugu, mille jutustas minu kolleeg Mihaela Muntean, on üks meie paljudest liigutavatest kogemustest.

Ungari: aitame igal võimalikul moel

Zsolt Kükedi, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Ungari  

Keskkonnaorganisatsiooni esindajana tean, et praegu on selle inimtragöödia valguses väga vähe ruumi keskkonnakaalutlusteks, ning et pagulaste sissevooluga vahetult silmitsi seisvad inimesed hindavad kõrgelt isegi kõige lihtsamat märki huvist, kaastundest ja vähimastki abipakkumisest.

 

Avatud tund Ukraina ajaloost

Tatjana Babrauskienė, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Leedu

Leedu hariduskogukond jälgib Venemaa praegust laiaulatuslikku ja üliagressiivset sõjategevust Ukrainas sügava kurbuse ja hämmastusega ning on loonud algatuse, et selgitada nooremale põlvkonnale Ukraina ajalooga seotud müüte ja tegelikkust.

 

Kuidas aitab Leedu kodanikuühiskond Ukrainat?

Emilis Ruželė, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Leedu

Märtsi alguseks olid leedukad annetanud üle 12 miljoni euro. Minu organisatsioon Investors’ Forum on
annetanud 1000 eurot ja meie liikmesettevõtted on annetanud rohkem kui 300 000 eurot mitmesugustele
Ukrainat toetavatele organisatsioonidele.

 

Portugal: avalikel meeleavaldustel kõlab: „Ei sõjale! Rahu poolt!“

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Fernando Manuel Mauricio De Carvalho

10. märtsil toimus Lissabonis Largo de Camõesi väljakul tugevas vihmasajus avalik meeleavaldus, kus meeleavaldajad võtsid sõna sõja, sanktsioonide ja isikute vastu, kes saavad kasu relvade müügist või kasutavad sõda militariseerimise ettekäändena. Meeleavaldused toimusid ka riigi teistes osades.

„Meie maja on neile avatud“


Kuulake, kuidas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Ionuţ Sibian kirjeldab Rumeenia kodanikuühiskonna ulatuslikku koondumist, et abistada sõjavarju otsivaid Ukraina pagulasi, ja innustab kogu Euroopa kodanikuühiskonda näitama oma Ukraina naabritele üles külalislahkust: „Meie sõnum välismaailmale peab olema: meie maja Brüsselis on neile avatud. Oleme oma Ukraina kolleegide jaoks olemas ja hoolitseme nende eest, et pakkuda neile turvavõrku, moraalset tuge ja kõike, mida nad vajavad.“

Euroopa solidaarsus tegudes

Vaadake Saksamaa esindaja Antje Gersteini kirjeldust sellest, kuidas saksa kodanikuühiskond osutab Ukraina põgenikele väga konkreetset abi.

„Ma olen uhke, et suutsime kiiresti koondada oma jõud, et toetada Ukrainat, selle rahvast, ettevõtteid ja kodanikuühiskonda konkreetsete tegudega. Mitmed Saksamaa jaemüügi- ja toiduettevõtted on tarninud Ukrainasse 4000 tonni toiduaineid. See on Euroopa solidaarsus tegudes.“

Hispaania Töötajate Üldliit eraldab humanitaarabile protsendi oma eelarvest

Selles videoläkituses kutsub EMSK hispaania liige Salgado Manuel Garcia üles rahule, solidaarsusele ja austusele, tehes samas teatavaks oma ametiühingu lubaduse aidata sõjas kannatada saanud ukrainlasi.

„Hispaania suurima ametiühingu – Hispaania Töötajate Üldliidu nimel mõistame täielikult hukka Vladimir Putini armee sissetungi Ukrainasse. See ei ole mitte ainult rünnak Euroopa Liidu aluseks olevate väärtuste vastu, vaid ka rünnak tsiviilelanike vastu. Me kutsume üles olema solidaarsed ja andma kiirelt humanitaarabi“.

 

Poliitiline, majanduslik ja strateegiline reageerimine Ukrainas toimuvale sõjale

Cinzia del Rio, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige, Itaalia

Venemaa sissetung Ukrainasse muudab maailmas ja päris kindlasti Venemaa ja ELi vahelisi geopoliitilisi ja majandussuhteid. Demokraatlik rahvusvaheline üldsus ja ametiühinguliikumine on mõistnud kindlalt hukka vaenuliku sõjalise sekkumise, mis nõuab ohvreid tsiviilelanike hulgas ning hävitab Ukraina linnade tsiviil- ja majandusstruktuure.

Tähtis hetk Euroopa kodanikuühiskonna jaoks

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liige Andris Gobiņš, Läti

Igaüks meist saab aidata vabadust kiiremini ja kestvamalt saavutada. Siin on toodud mõned mõtted, kuidas seda teha. Need põhinevad minu kogemusel paguluses elava põgenikepere lapsena ja nüüd Lätis töötamisel.