Arvamusveerus „Otse asja kallale!“ kutsume komitee liikmeid üles rõhutama teatud arvamuse või algatuse neid aspekte, mida nad peavad oluliseks. Seekord palusime ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvormi kaasesimehel Veselin Mitovil selgitada platvormi rolli ja eelkõige selle ülesandeid Ukrainas käimas oleva sõja kontekstis.

ELi ja Ukraina kodanikuühiskonna platvorm loodi 2015. aastal, võttes aluseks 21. märtsil 2014 allkirjastatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu artikli 469. See võimaldab kummagi poole kodanikuühiskonna organisatsioonidel jälgida lepingu rakendamist. (at)