В нашата рубрика „Право в целта!“ каним членовете на ЕИСК да представят моменти от становище или инициатива, които считат за важни. Този път поканихме Веселин Митов, съпредседател на платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“, да обясни ролята на платформата и по-специално нейната задача в контекста на продължаващата война в Украйна.

Платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“ е създадена през 2015 г. по силата на член 469 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна от 21 март 2014 г., за да се даде възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават изпълнението на споразумението. (at)