Asian ytimeen -palstalla pyydämme ETSK:n jäseniä tuomaan esiin tärkeimpinä pitämiään tiettyyn lausuntoon tai aloitteeseen liittyviä näkökohtia. Tällä kertaa pyysimme EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumin toista puheenjohtajaa Veselin Mitovia kertomaan, mitä foorumi tekee, ja selostamaan erityisesti sen tehtävää Ukrainassa käytävän sodan valossa.

EU:n ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntafoorumi perustettiin EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen 469 artiklan nojalla vuonna 2015. Sen tarkoituksena on tarjota molempien osapuolten kansalaisyhteiskunnan organisaatioille mahdollisuus seurata 21. maaliskuuta 2014 allekirjoitetun sopimuksen täytäntöönpanoa. (at)