In onze rubriek “Meteen ter zake” zetten EESC-leden uiteen wat volgens hen de kernaspecten van een advies of initiatief zijn. Deze keer vroegen we Veselin Mitov, medevoorzitter van het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne, om uitleg over de rol van het platform en met name over de taak die het op dit moment vervult in het licht van de oorlog in Oekraïne.

Het platform voor het maatschappelijk middenveld EU-Oekraïne is in 2015 opgericht conform artikel 469 van de op 21 maart 2014 ondertekende associatieovereenkomst EU-Oekraïne, met als doel maatschappelijke organisaties van beide partijen in staat te stellen om toezicht te houden op de uitvoering van de overeenkomst. (at)