W rubryce „W punkt” zapraszamy członkinie i członków EKES-u do tego, aby uwypuklili aspekty opinii lub inicjatywy, które wydają im się istotne. Tym razem poprosiliśmy Weselina Mitowa, współprzewodniczącego Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina, aby wyjaśnił rolę tej platformy, a szczególnie jej zadanie w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego UE–Ukraina została ustanowiona w 2015 r. na podstawie art. 469 układu o stowarzyszeniu między UE i Ukrainą, podpisanego 21 marca 2014 r. Jej celem jest umożliwić organizacjom społeczeństwa obywatelskiego obu stron monitorowanie realizacji układu. (at)