I vores spalte "Lige til sagen" beder vi EØSU's medlemmer om at fremhæve aspekter i en udtalelse eller et initiativ, som de finder vigtige. Denne gang bad vi Veselin Mitov, medformand for civilsamfundsplatformen EU-Ukraine, om at redegøre for platformens rolle og især dens opgave i forbindelse med den igangværende krig i Ukraine.

Civilsamfundsplatformen EU-Ukraine blev oprettet i 2015 i henhold til artikel 469 i associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, som blev undertegnet den 21. marts 2014, for at give civilsamfundsorganisationer fra begge sider mulighed for at overvåge gennemførelsen af aftalen. (at)