Uues väljaandes tutvustatakse lühidalt ja ajakohaselt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteed kui ainulaadset foorumit konsulteerimiseks, dialoogiks ja konsensuse saavutamiseks organiseeritud kodanikuühiskonna kõigi sektorite esindajate vahel, sealhulgas tööandjad, ametiühingud ja sellised rühmad nagu kutseliidud ja kogukonnaühendused, noorteorganisatsioonid, naisühendused, tarbijad, keskkonnakaitsjad ja paljud teised.

Brošüüris kirjeldatakse ka komitee rolli ja ülesandeid, selgitatakse, kuidas komitee toimib ja suhtleb ELi seadusandlike institutsioonidega, ning tutvustatakse mõnda komitee edulugu.

Brošüür on kättesaadav ELi 23 ametlikus keeles komitee veebilehel aadressil https://www.eesc.europa.eu/et/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition

Brošüüri trükiversiooni saab küsida komitee külastuste ja väljaannete osakonnast: vipcese@eesc.europa.eu (af)