Odkrijte, kaj lahko EESO stori za vas – NOVA IZDAJA

V novi izdaji te brošure je jedrnata in posodobljena predstavitev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora kot edinstvenega foruma za posvetovanje, dialog in doseganje soglasja med predstavniki iz vseh različnih sektorjev organizirane civilne družbe, vključno z delodajalci, sindikati in skupinami, kot so poklicna in skupnostna združenja, mladinske organizacije, ženske skupine, potrošniki, okoljevarstveniki in mnogi drugi.

V brošuri so opisani vloga in naloge EESO ter njegovo delo in sodelovanje z zakonodajnimi institucijam EU, predstavljene pa so tudi nekatere njegove zgodbe o uspehu.

Brošura je v 23 uradnih jezikih EU na voljo na spletišču EESO: https://www.eesc.europa.eu/sl/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition.

Natisnjene izvode lahko naročite pri enoti EESO za obiske in publikacije: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu. (af)