Zistite, čo pre Vás môže EHSV urobiť – NOVÉ VYDANIE

Nové vydanie tejto publikácie ponúka stručnú a aktuálnu prezentáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako jedinečného fóra na konzultácie, dialóg a dosahovanie konsenzu medzi zástupcami rôznych sektorov organizovanej občianskej spoločnosti vrátane zamestnávateľov, odborových zväzov a skupín, ako sú profesijné a komunitné združenia, mládežnícke organizácie, ženské skupiny, spotrebitelia, environmentálni aktivisti a mnohé ďalšie.

Brožúra načrtáva úlohy a poslanie EHSV, vysvetľuje spôsob jeho fungovania a jeho interakciu s legislatívnymi inštitúciami EÚ a vyzdvihuje jeho najväčšie úspechy.

Nájdete ju na webovom sídle EHSV v 23 úradných jazykoch EÚ: https://www.eesc.europa.eu/sk/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition

Papierovú verziu Vám na požiadanie poskytne oddelenie EHSV pre návštevy a publikácie vipceseateesc [dot] europa [dot] eu ( )(af)