Šīs publikācijas jaunajā izdevumā ir sniegts īss un aktualizēts pārskats par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, kas ir unikāls forums apspriedēm, dialogam un vienprātības veidošanai starp visu dažādo organizētās pilsoniskās sabiedrības jomu pārstāvjiem, tostarp darba devējiem, arodbiedrībām un dažādām grupām, piemēram, profesionālajām un sabiedriskajām apvienībām, jaunatnes organizācijām, sieviešu grupām, patērētājiem, vides aktīvistiem un daudzām citām grupām.

Brošūrā ir arī sniegta informācija par EESK lomu un uzdevumiem, paskaidrots, kā tā darbojas un sadarbojas ar ES likumdevējām institūcijām, kā arī ir atspoguļoti daži veiksmes stāsti.

Brošūra ir pieejama ES 23 oficiālajās valodās EESK tīmekļa vietnē:https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition

Drukāto versiju ir iespējams saņemt, sazinoties ar EESK Apmeklējumu un publikāciju nodaļu: vipcese@eesc.europa.eu (af)