Sužinokite, kuo EESRK gali būti naudingas jums NAUJAS LEIDIMAS

Naujoje šio leidinio redakcijoje pateikiama glausta ir atnaujinta Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto apžvalga. Komitetas yra unikalus konsultacijų, dialogo ir konsensuso paieškų forumas, kuriame dalyvauja įvairių organizuotos pilietinės visuomenės sektorių atstovai, įskaitant darbdavius, profesines sąjungas ir tokias grupes kaip profesinės ir bendruomeninės asociacijos, jaunimo, moterų grupės, vartotojų, aplinkosaugos ir kitos organizacijos.

Be to, joje pristatomas EESRK vaidmuo ir užduotys, paaiškinama, kaip jis veikia ir palaiko ryšius su ES teisės aktus priimančiomis institucijomis, taip pat pateikiama keletas sėkmingų jo veiklos pavyzdžių.

Brošiūrą galima rasti 23 oficialiosiomis ES kalbomis EESRK interneto svetainėje adresu https://www.eesc.europa.eu/lt/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition

Norėdami gauti popierinę versiją, kreipkitės į EESRK Vizitų ir leidybos skyrių: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu ( )(af)