Co pro Vás může EHSV udělat – NOVÉ VYDÁNÍ

Nové vydání této publikace podává stručnou a aktuální prezentaci Evropského hospodářského a sociálního výboru jako jedinečného fóra pro konzultace, dialog a hledání shody mezi zástupci ze všech možných odvětví organizované občanské společnosti, včetně zaměstnavatelů, odborových svazů a skupin, jako jsou profesní a komunitní sdružení, mládežnické organizace, ženské skupiny, spotřebitelé, aktivisté v oblasti životního prostředí a mnoho dalších.

Brožura rovněž seznamuje s úlohou a posláním EHSV, vysvětluje způsob jeho fungování a součinnosti s normotvornými orgány EU a představuje některé z jeho úspěchů.

Brožura je dostupná ve 23 úředních jazycích EU na internetových stránkách EHSV na adrese: https://www.eesc.europa.eu/cs/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition

V tištěné podobě ji lze objednat na Oddělení návštěv a publikací EHSV: vipceseateesc [dot] europa [dot] eu ( ) (af)