Hvad kan EØSU gøre for dig? – NY UDGAVE

Den nye udgave af denne publikation giver en kortfattet og ajourført præsentation af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg som et unikt forum for høring, dialog og konsensusopbygning mellem repræsentanter fra alle de forskellige sektorer i det organiserede civilsamfund, herunder arbejdsgivere, fagforeninger og grupper såsom erhvervs- og lokalsamfundssammenslutninger, ungdomsorganisationer, kvindegrupper, forbrugere, miljøforkæmpere og mange flere.

Brochuren redegør også for EØSU's rolle og opgaver, forklarer hvordan udvalget fungerer og interagerer med EU's lovgivende institutioner og giver eksempler på nogle af dets succeshistorier.

Brochuren er tilgængelig på 23 officielle EU-sprog på EØSU's hjemmeside: https://www.eesc.europa.eu/da/our-work/publications-other-work/publications/discover-what-eesc-can-do-you-2021-edition.

Der kan anmodes om trykte kopier hos EØSU's kontor "Besøg og publikationer": vipceseateesc [dot] europa [dot] eu ( )(af)