Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa mitmekesisuse rühm

Ajal, mil Prantsusmaa eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus kogub hoogu, jagavad Euroopa mitmekesisuse rühma prantslastest liikmed oma lootusi sellele poolaastale, alates Euroopa demokraatia tugevdamisest kuni tähelepanu ümbersuunamiseni ELilt Euroopa inimestele.

1. jaanuaril 2022 sai Prantsusmaast kuueks kuuks ELi nõukogu eesistujariik. Üks tema prioriteete on Euroopa demokraatia tugevdamine. Eesistujariigi Prantsusmaa programm toetub kolmele põhieesmärgile, millest üks on inimlik Euroopa, mis kuulab kodanike muresid käimasoleva Euroopa tuleviku konverentsi raames.

Kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajana toetab komitee seda eesmärki ja osaleb aktiivselt konverentsil. Komitee Euroopa mitmekesisuse rühma prantslastest liikmetel on palju ootusi.

Dominique Gillot (Prantsusmaa riigi eestkoste all olevate alaealiste riikliku hariduse üldliit (FG PEP), Prantsusmaa Puuetega Inimeste Nõuandekogu (CNCPH)) ootab „kaasava Euroopa idee taaskinnitamist, mõeldes solidaarsusele ja tervishoiule, kodanike täielikule osalemisele ning erilise tähelepanu pööramisele puuetega inimestele ja eakatele“.

Patricia Blanc (MTÜ „Imagine for Margo – Children without cancer“) leiab, et COVID-19 pandeemia on asetanud tervise avalikkuse tähelepanu keskmesse. Ta kutsub üles mitte unustama, et vähk ja haruldased haigused mõjutavad igal aastal miljoneid inimesi Euroopas.

Joël Destom (Vastastikune kindlustusandja Mutuelle Interprofessionnelle Antilles Guyane (MIAG), kindlustusettevõte AG2R La Mondiale) loodab, et Prantsusmaa eesistumise märksõnad, milleks on taastumine, kuuluvus, võim ning sotsiaalsed, digi- ja kliimaküsimused, leiavad ülemereterritooriumidel veelgi laiemat kõlapinda.

Arnaud Schwartz (Prantsusmaa Keskkonnaorganisatsioonide Liit (FNE)) soovib, et eesistujariik Prantsusmaa oleks ambitsioonikas nii sõnades kuid ka tegudes, rakendades nõuetekohaselt keskkonnaalaseid õigusakte.

Laurence Sellos (Seine-Maritime’i Põllumajanduskoda) kardab, et põllumajanduse roheline kokkulepe vähendab oma praegusel kujul järsult Euroopa tootmist. „Me kutsume eesistujariiki Prantsusmaad üles seda seisukohta läbi vaatama, et teadus aitaks põllumajandusel kiirendada agroökoloogilist üleminekut ja aitaks meil tegeleda kliimamuutuste probleemiga,“ ütles Laurence Sellos.

Thierry Libaert (keskkondlik sihtasutus La Fondation pour la Nature et l’Homme) leiab, et Euroopa kujutab endast suurt ambitsiooni, mis on kaotanud hoogu. See tundub läbipaistmatu. Ta lausus: „Prantsusmaa ELi eesistumine on suurepärane võimalus püüda taastada kodanike side Euroopaga. Nii et rääkigem siis vähem Euroopast ja rohkem eurooplastest.“

Olete teretulnud külastama komitee veebilehte, et saada rohkem teavet Euroopa mitmekesisuse rühma töö kohta seoses Euroopa tuleviku konverentsiga ja Prantsusmaa eesistumise kontekstis. (jk)