Членовете на група „Многообразие Европа“ изразяват очакванията си за френското председателство

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

В хода на френското председателство на Съвета на Европейския съюз френските членове на група „Многообразие Европа“ споделят надеждите си за първите шест месеца — от силна европейска демокрация до изместване на фокуса от ЕС към хората в Европа.

От 1 януари 2022 г. Франция изпълнява шестмесечното председателство на Съвета на ЕС. Един от неговите приоритети ще бъде укрепването на европейската демокрация. Програмата на френското председателство е изградена около три ключови цели, включително човечна Европа, която се вслушва в тревогите на гражданите в рамките на текущата Конференция за бъдещето на Европа.

Като представлява организациите на гражданското общество, ЕИСК подкрепя тази цел и участва активно в конференцията. Френските членове на група „Многообразие Европа“ имат много очаквания.

Доминик Жийо (Обща федерация на възпитаниците на обществено образование и грижи, Национален консултативен съвет на хората с увреждания) очаква „препотвърждаване на идеята за приобщаваща Европа по отношение на солидарността и здравето, пълноценното участие на гражданите и специалното внимание, което се обръща на хората с увреждания и на възрастните хора“.

Патрисия Блан (Imagine for Margo — Децата без рак) счита, че COVID-19 е поставил здравето в центъра на общественото безпокойство. Тя настоятелно призовава: „Нека не забравяме, че раковите заболявания и редките заболявания засягат милиони хора в Европа всяка година.“

Жоел Дестом (взаимоспомагателно дружество MIAG Mutuel Outre, AG2R La Mondiale) се надява, че „Ключовите думи от програмата на френското председателство, които са възстановяване, принадлежност, власт и социални, цифрови и климатични въпроси, важат с още по-голяма сила в отвъдморските територии“.

Арно Шварц (сдружение „Френска природа и околна среда“) иска от френското председателство да бъде „амбициозно в своите послания, но и в своите действия, чрез правилно прилагане на законодателството в областта на околната среда“.

Лоранс Селос (Селскостопанска камара на департамент Морска Сена) се опасява, че в сегашния си вид Зеленият пакт за селското стопанство ще намали драстично европейското производство. „Призоваваме настоятелно френското председателство да преразгледа тази позиция, така че науката да помогне на селското стопанство да ускори своя агроекологичен преход и да ни помогне да се справим с предизвикателството на изменението на климата“, заяви г-жа Селос.

И накрая, Тиери Либар (фондация „Никола Юло“) счита, че „Европа представлява огромна амбиция, която загуби инерция и изглежда непрозрачна.“ „Френското председателство на ЕС е отлична възможност да се опитаме да възстановим връзката между гражданите и Европа. Нека говорим по-малко за Европа и повече за европейците.“

Посетете уебсайта на Комитета, за да научите повече за работата на група „Многообразие Европа“ във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа и в контекста на френското председателство. (jk)