Sagatavojusi EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Tā kā Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts Francija ir uzsākusi darbību, EESK grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi no Francijas ir izklāstījuši savas cerības attiecībā uz šo pusgadu. Tās sniedzas no Eiropas demokrātijas stiprināšanas līdz pat uzmanības pārorientēšanai no ES uz Eiropas iedzīvotājiem.

Kopš 2022. gada 1. janvāra Francija ir ES Padomes prezidentvalsts uz sešiem mēnešiem. Viena no tās prioritātēm būs Eiropas demokrātijas stiprināšana. Francijas prezidentūras programmas pamatā ir trīs galvenie mērķi, tostarp humāna Eiropa, kas saistībā ar pašreizējo konferenci par Eiropas nākotni (CoFoE) uzklausa iedzīvotāju bažas.

Pārstāvēdama pilsoniskās sabiedrības organizācijas, EESK atbalsta šo mērķi un aktīvi iesaistās konferencē. Grupas “Daudzveidība Eiropā” locekļi no Francijas lolo lielas cerības.

Dominique Gillot (Vispārējā bāreņu publiskās izglītības federācija (FG PEP), Nacionālā konsultatīvā padome cilvēkiem ar invaliditāti (CNCPH)) sagaida, ka “tiks nostiprināta ideja par iekļaujošu Eiropu attiecībā uz solidaritāti un veselību, iedzīvotāju pilnīgu līdzdalību un īpašas uzmanības pievēršanu cilvēkiem ar invaliditāti un vecāka gadagājuma cilvēkiem”.

Patricia Blanc (apvienība “Imagine for Margo – Children without cancer”) uzskata, ka Covid-19 dēļ sabiedrības galvenā uzmanība pievērsta veselībai. Viņa norādīja: “Neaizmirsīsim, ka katru gadu ar vēzi un retām slimībām Eiropā saslimst miljoniem cilvēku.”

Joël Destom (savstarpējās apdrošināšanas sabiedrība “MIAG”, “AG2R La Mondiale”) cer, ka “Francijas prezidentūras moto, proti, atveseļošanās, piederība un spēks, kā arī sociālie, digitālie un klimata jautājumi vēl spēcīgāk atbalsosies aizjūras teritorijās”.

Arnaud Schwartz (federācija “FNE”) cer, ka Francijas prezidentūra “būs tālejoša ne tikai savās runās, bet arī darbos un pareizi īstenos vides tiesības”.

Laurence Sellos (Piejūras Sēnas Lauksaimniecības kamera “Chambre d’Agriculture de Seine Maritime”) pauž bažas, ka lauksaimniecības zaļais kurss, kāds tas ir pašlaik, liks ievērojami samazināt ražošanas apjomu Eiropā. “Mēs mudinām prezidentvalsti Franciju pārskatīt šo nostāju, lai zinātne palīdzētu lauksaimniecībai paātrināt agroekoloģisko pāreju un palīdzētu mums risināt klimata pārmaiņu radītās problēmas,” sacīja L. Sellos.

Thierry Libaert (fonds “FNH”) uzskata, ka “Eiropa tiek uzskatīta par lielisku izdevību, kas ir zaudējusi dinamismu. Tā šķiet necaurredzama”. Viņš piebilda: “Francijas prezidentūra Eiropas Savienībā ir lieliska iespēja izmēģināt un atjaunot saikni starp pilsoņiem un Eiropu. Tāpēc runāsim mazāk par Eiropu, bet vairāk par Eiropas iedzīvotājiem.”

Lai vairāk uzzinātu par grupas “Daudzveidība Eiropā” darbu saistībā ar CoFoE un Francijas prezidentūras kontekstā, apmeklējiet Komitejas tīmekļa vietni. (jk)