Medlemmer af Gruppen Diversitet Europa redegør for deres forventninger til det franske rådsformandskab

Af EØSU's Gruppe Diversitet Europa

Ved starten af det franske formandskab for Rådet for Den Europæiske Union giver de franske medlemmer af Gruppen Diversitet Europa udtryk for deres forventninger til dette halvår. Disse handler både om at styrke det europæiske demokrati og flytte fokus fra EU til Europas borgere.

Fra den 1. januar 2022 har Frankrig overtaget det halvårlige rådsformandskab. En af formandskabets prioriteter vil være at styrke det europæiske demokrati. Det franske formandskabs program er bygget op omkring tre centrale mål, herunder et humant EU, der lytter til borgernes bekymringer inden for rammerne af den igangværende konference om Europas fremtid.

Som repræsentant for civilsamfundets organisationer støtter EØSU denne målsætning og deltager aktivt i konferencen. De franske medlemmer af Gruppen Diversitet Europa har store forventninger.

Dominique Gillot (FG PEP, CNCPH) forventer, at "ideen om et inklusivt Europa vil blive bekræftet med hensyn til solidaritet og sundhed, fuld inddragelse af borgerne og et særligt fokus på mennesker, der lever med et handicap og de ældre".

Patricia Blanc (Imagine for Margo – Children without cancer) mener, at covid-19 har fået borgerne til at prioritere sundhed højt. Hun kommer med følgende opfordring: "Lad os ikke glemme, at kræft og sjældne sygdomme rammer millioner af mennesker i Europa hvert år."

Joël Destom (MIAG, AG2R La Mondiale) håber, at "det franske formandskabs nøgleord, som er genopretning, tilhørsfølelse, indflydelse samt sociale, digitale og klimarelaterede emner, i endnu højere grad vil give genlyd i de oversøiske territorier."

Arnaud Schwartz (FNE) ser gerne, at det franske formandskab opstiller "ambitiøse mål, men også handler derefter ved at sikre en korrekt gennemførelse af miljølovgivningen".

Laurence Sellos (Chambre d’Agriculture de Seine Maritime) frygter, at den grønne pagt for landbruget, som den ser ud nu, vil resultere i en dramatisk lavere produktion i Europa. "Vi opfordrer kraftigt det franske formandskab til at tage denne tilgang op til fornyet overvejelse, så videnskaben kan hjælpe landbruget med at fremskynde den agroøkologiske omstilling af sektoren og bidrage til, at vi kan imødegå klimaudfordringen," sagde Laurence Cellos.

Endelig mener, Thierry Libaert (FNH), at "EU har et højt ambitionsniveau, men at fremdriften er gået tabt. Det virker uklart." Han sagde: "Det franske EU-formandskab udgør en glimrende lejlighed til at forsøge at genskabe kontakten mellem borgerne og EU. Lad os derfor tale mindre om EU og mere om europæerne."

Besøg EØSU's websted for at få mere at vide om arbejdet i Gruppen Diversitet Europa i forbindelse med konferencen om Europas fremtid og det franske formandskab. (jk)