You are here

Teised institutsioonid

Teiste Brüsselis asuvate ELi institutsioonide külastamine

Teiste Brüsselis asuvate ELi institutsioonide külastamine: tutvuge sellega, kuidas nad töötavad, mis on nende peamised prioriteedid ja millega nad täpselt tegelevad!
 

Teised institutsioonid

Euroopa Parlament

 Euroopa Parlament on Euroopa Liidu demokraatia süda, esindades enam kui 500 miljonit inimest. Lugege täiendavat teavet Euroopa Parlamendi tasuta külastamise kohta kõigis 24 Euroopa Liidu ametlikus keeles.

Siit saate vaadata Hemicycle suurt istungitesaali, tutvuda Parlamentariumi külastajate keskusega (ja selle rollimängudega) või väisata Euroopa Ajaloo Maja, et saada teada, kuidas töötab Euroopa Parlament ning milline on selle mõju Euroopas ja väljaspool selle piire.

Tutvuge Euroopa Parlamendi külastamise veebilehega, et saada teavet rühma suuruse, lahtiolekuaegade, broneerimisnõuete ja vanusepiirangute kohta, või peatuge Euroopa jaamas Luxembourg’i platsil.

Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu

Hiljuti avati nõukogu külastuskeskus üldsusele. Külastuskeskus pakub Teile ainulaadse võimaluse astuda liikmesriikide majja. Te saate kontrollida oma teadmisi kahe institutsiooni – Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu – kohta dünaamilisel ja interaktiivsel viisil. Külastuskeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 10.30–16.00. Täpsemat teavet külastuse broneerimiseks leiate siit: http://www.consilium.europa.eu/et/contact/visits/individual-visits/.

Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjoni külastuskeskus ootab (vähemalt 15-liikmelisi) külastajate rühmi ettekannetele ja aruteludele, milles käsitletakse Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu poliitilise täitevasutuse rolli. Külastused tuleks broneerida vähemalt 10 nädalat enne kavandatud toimumist ning neid saab kohandada rühmade teadmistele ja huvidele vastavalt.

Euroopa Regioonide Komitee

Euroopa Regioonide Komitee pakub huvitavaid ettekandeid (vähemalt 15-liikmelistele) külastajate rühmadele Euroopa piirkondade ja linnade rolli kohta Euroopa Liidu õigusaktide kujundamisel. Külastused tuleks broneerida vähemalt 8 nädalat enne toimumist.

 

Teiste Brüsselis ja mujal, nt Luksemburgis, Strasbourg'is või Frankfurdis asuvate ELi institutsioonide, asutuste ja ametite külastamine