You are here

Citas iestādes

Apmeklējiet citas ES iestādes Briselē

Apmeklējiet citas ES iestādes Briselē: uzziniet, kā tās strādā, kādas ir to galvenās prioritātes un kādas konkrētas darbības tās veic! 

Citas iestādes

Eiropas Parlaments

 Eiropas Parlaments ir demokrātijas centrs Eiropas Savienībā un pārstāv vairāk nekā 500 miljonus cilvēku. Uzziniet vairāk par Eiropas Parlamentu, apmeklējot to bez maksas un iegūstot informāciju jebkurā no 24 oficiālajām Eiropas Savienības valodām.

Aplūkojiet Hemicycle sēžu zāli, iepazīstieties ar Apmeklētāju centru “Parlamentarium” (un tā lomu spēlēm) vai atklājiet Eiropas vēstures namu, lai uzzinātu, kā Eiropas Parlaments darbojas un veido ietekmi Eiropā un ārpus tās.

Aplūkojiet Eiropas Parlamenta apmeklējumu vietnē informāciju par grupu lielumiem, darba laiku, rezervēšanas prasībām un vecuma ierobežojumiem vai vienkārši apstājieties Eiropas stacijā Luksemburgas laukumā.

Eiropadome un Eiropas Savienības Padome

Padomes Apmeklētāju centrs tika nesen atvērts publikai. Apmeklētāju centrā jums ir iespēja ļauties unikālai sajūtai, paviesojoties “Dalībvalstu namā”. Dinamiskā un interaktīvā veidā jūs varēsiet pārbaudīt savas zināšanas par abām iestādēm — Eiropadomi un Eiropas Savienības Padomi. Apmeklētāju centrs ir atvērts no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 10.30 līdz plkst. 16.00. Ja vēlaties rezervēt apmeklējuma laiku, sīkāku informāciju atradīsiet šeit: http://www.consilium.europa.eu/lv/contact/visits/individual-visits/

Eiropas Komisija

Eiropas Komisijas Apmeklētāju centrs uzņem apmeklētāju grupas (vismaz 15 cilvēki) un rīko prezentācijas un diskusijas par Komisijas kā Eiropas Savienības politikas izpildstruktūras lomu. Apmeklējumi ir jārezervē vismaz 10 nedēļas iepriekš, un tos var pielāgot attiecīgās grupas zināšanām un interesēm.

Eiropas Reģionu komiteja

Eiropas Reģionu komiteja piedāvā saistošas prezentācijas apmeklētāju grupām (vismaz 15 personas) par Eiropas reģionu un pilsētu nozīmi Eiropas Savienības tiesību aktu izstrādē. Pārrunas ir jārezervē vismaz 8 nedēļas iepriekš.

 

Apmeklējiet citas ES iestādes, struktūras un aģentūras gan Briselē, gan ārpus tās: Luksemburgā, Strasbūrā, Frankfurtē u. c.!