Ostatní orgány a instituce

Návštěvy ostatních orgánů a institucí EU se sídlem v Bruselu

Navštivte ostatní orgány a instituce EU se sídlem v Bruselu! Zjistíte, jak pracují, jaké jsou jejich hlavní priority a jaké konkrétní kroky podnikají.

Evropský parlament

Evropský parlament je srdcem demokracie v Evropské unii; zastupuje více než 500 milionů lidí. Více se o Evropském parlamentu dozvíte během bezplatné návštěvy v kterémkoli z 24 úředních jazyků Evropské unie.

Můžete si prohlédnout jednací sál Hemicycle, prozkoumat návštěvnické centrum Parlamentarium (a zahrát si simulační hru na poslance) nebo projít Dům evropských dějin, abyste zjistili, jak Evropský parlament pracuje a jak ovlivňuje Evropu i svět za jejími hranicemi.

Na stránce o návštěvách Evropského parlamentu najdete informace o velikosti skupin, návštěvní době, požadavcích na rezervaci a věkových omezeních, případně se jednoduše zastavte ve Stanici Evropa na Place du Luxembourg.

 

Evropská rada a Rada Evropské unie

V návštěvnickém centru Rady na vás čeká jedinečný zážitek, jímž je vstup do „Domu členských států“. Dynamickým a interaktivním způsobem si budete moci vyzkoušet, co víte o úloze obou orgánů – Evropské rady a Rady Evropské unie. Návštěvnické centrum je otevřeno od pondělí do pátku od 10:30 do 16:00 hodin.

Další podrobnosti o tom, jak rezervovat návštěvu, naleznete zde.

 

Evropská komise

V návštěvnickém centru Evropské komise jsou pro návštěvníky (skupiny minimálně 15 osob) pořádány prezentace a diskuse o úloze Komise coby výkonného politického orgánu Evropské unie. Návštěvy je možné uzpůsobit znalostem a zájmům skupiny a je třeba je rezervovat nejméně 10 týdnů předem.

 

Evropský výboru regionů

Evropský výbor regionů nabízí pro skupiny návštěvníků (minimálně 15 osob) poutavé prezentace o úloze evropských regionů a měst při utváření právních předpisů Evropské unie. Termín je třeba rezervovat nejméně 8 týdnů předem.

 

Návštěvy ostatních orgánů, institucí a agentur v Bruselu i jinde: v Lucemburku, Štrasburku, Frankfurtu…