Други институции

Посетете другите институции на ЕС, установени в Брюксел

Посетете другите институции на ЕС, установени в Брюксел: открийте как работят, какви са основните им приоритети и какви конкретни действия предприемат!

Европейски парламент

Европейският парламент, който представлява над 500 милиона души, е в основата на демократичния процес в Европейския съюз. Научете повече за Европейския парламент. Посещенията са безплатни и се провеждат на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

Посетете заседателната зала Hemicycle, центъра за посетители Парламентариум (и се включете в неговата ролева игра) или открийте Дома на европейската история, за да научите повече за работата на Европейския парламент и влиянието му в Европа и по света.

За по-подробна информация относно числеността на групите, работното време, условията за резервация и възрастовите ограничения посетете уебсайта за посещения на Европейския парламент или просто спрете на Гара „Европа“ на площад „Люксембург“.

Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз

Центърът за посетители Ви предлага уникалното усещане да прекрачите прага на „Дома на държавите членки“. Ще можете да изпитате да проверите доколко разбирате ролята на двете институции – Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз, по динамичен и интерактивен начин. Центърът за посетители е отворен от понеделник до петък от 10,30 ч. до 16,00 ч.

Направете резервация за посещение

Европейска комисия

Центърът за посетители на Европейската комисия посреща групи от посетители (най-малко 15 души) за презентации и дискусии относно ролята на Комисията като политически изпълнителен орган на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 10 седмици предварително, като посещенията могат да бъдат адаптирани към познанията и интересите на групите.

Европейски комитет на регионите

Европейският комитет на регионите предлага интересни презентации за групи от посетители (най-малко 15 души) относно ролята на регионите и градовете в Европа при изготвянето на законодателството на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 8 седмици предварително.

Посетете другите институции, органи и агенции на Европейския съюз във и извън Брюксел: Люксембург, Страсбург, Франкфурт и другаде!