You are here

Други институции

Посетете другите институции на ЕС, установени в Брюксел

Посетете другите институции на ЕС, установени в Брюксел: открийте как работят, какви са основните им приоритети и какви конкретни действия предприемат!
 

Други институции

Европейски парламент

Европейският парламент, който представлява над 500 милиона души, е в основата на демократичния процес в Европейския съюз. Научете повече за Европейския парламент. Посещенията са безплатни и се провеждат на всеки един от 24-те официални езика на Европейския съюз.

Посетете заседателната зала Hemicycle, центъра за посетители Парламентариум (и се включете в неговата ролева игра) или открийте Дома на европейската история, за да научите повече за работата на Европейския парламент и влиянието му в Европа и по света.

За по-подробна информация относно числеността на групите, работното време, условията за резервация и възрастовите ограничения посетете уебсайта за посещения на Европейския парламент или просто спрете на „Станция Европа“ на площад „Люксембург“.

Европейски съвет и Съвет на Европейския съюз 

Центърът за посетители на Съвета наскоро бе открит за широката общественост. Центърът за посетители Ви предлага уникалното усещане да прекрачите прага на „Дома на държавите членки“. Там по динамичен и интерактивен начин ще можете да изпитате разбирането си за ролята на двете институции – Европейския съвет и Съвета на Европейския съюз. Центърът за посетители е отворен от понеделник до петък от 10,30 ч. до 16,00 ч. Подробна информация за това как да направите резервация за посещение е поместена тук: http://www.consilium.europa.eu/bg/contact/visits/individual-visits/.

Европейска комисия

Центърът за посетители на Европейската комисия посреща групи от посетители (най-малко 15 души) за презентации и дискусии относно ролята на Комисията като политически изпълнителен орган на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 10 седмици предварително, като посещенията могат да бъдат адаптирани към познанията и интересите на групите.

Европейски комитет на регионите

Европейският комитет на регионите предлага интересни презентации за групи от посетители (най-малко 15 души) относно ролята на регионите и градовете в Европа при изготвянето на законодателството на Европейския съюз. Резервация за посещенията следва да се направи най-малко 8 седмици предварително.

 

Посетете другите институции, органи и агенции на Европейския съюз във и извън Брюксел: Люксембург, Страсбург, Франкфурт и другаде!