You are here

Institiúidí eile

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí Eorpacha eile atá lonnaithe sa Bhruiséil

Tabhair cuaird ar na hinstitiúidí Eorpacha eile atá lonnaithe sa Bhruiséil, cuir eolas ar an gcaoi a n-oibríonn siad, ar na príomhthosaíochtaí atá acu agus ar na gníomhaíochtaí nithiúla a dhéanann siad.

Institiúidí eile

 

Parlaimint na hEorpa

Is í Parlaimint na hEorpa croílár an daonlathais san Aontas Eorpach, agus déanann sí ionadaíocht thar ceann breis agus 500 milliún duine. Cuir tuilleadh eolais ar Pharlaimint na hEorpa trí chuairt a thabhairt uirthi saor in aisce in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Buail isteach chuig an Hemicycle (an Seomra díospóireachta), breathnaigh thart in ionad na gcuairteoirí sa Parlamentarium (agus tabhair faoina chluiche rólghníomhaíochta ) nó tabhair cuairt ar Áras Stair na hEorpa chun eolas a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa agus an tionchar atá aici ar an Eoraip agus ar chúrsaí níos faide i gcéin.

Téigh chuig suíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa le haghaidh cuairteanna le heolas a fháil faoi mhéid na ngrúpaí, na huaireanta oscailte, coinníollacha áirithinte agus srianta aoise, nó buail isteach chuig Stáisiún na hEorpa ar Place du Luxembourg.

An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is féidir le grúpaí (ar a bhfuil 20 duine ar a laghad) cuairt a shocrú a mbeidh seisiúin eolais ghinearálta nó shaincheaptha faoin gcaoi a bhfeidhmíonn rialtais náisiúnta na mBallstát ar an leibhéal Eorpach ina gcuid den chuairt. Is féidir cuairt a thabhairt in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus tá na cuairteanna sin oiriúnach do dhaoine atá 15+ bliain d'aois.

An Coimisiún Eorpach

Cuireann Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh fáilte roimh ghrúpaí cuairteoirí (ar a bhfuil 15 dhuine ar a laghad) agus déantar cur i láthair agus plé ar ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais. Ní mór cuairteanna a chur in áirithe ar a laghad 10 seachtaine roimh ré agus is féidir cuairteanna a chur in oiriúint d’eolas an ghrúpa agus do na hábhair is spéis leis.

Coiste Eorpach na Réigiún

Cuireann Coiste Eorpach na Réigiún léirithe tarraingteacha ar fáil do ghrúpaí cuairteoirí (ar a bhfuil 15 dhuine ar a laghad) ar ról réigiúin agus chathracha na hEorpa i dtaca le reachtaíocht an Aontais a mhúnlú. Ba cheart cuairteanna a chur in áirithe 8 seachtaine, ar a laghad, roimh ré.

 

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachta eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus lasmuigh di: Lucsamburg, Strasbourg, Frankfurt etc.