Institiúidí eile

This page is also available in

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí Eorpacha eile atá lonnaithe sa Bhruiséil

Tabhair cuaird ar na hinstitiúidí Eorpacha eile atá lonnaithe sa Bhruiséil, cuir eolas ar an gcaoi a n-oibríonn siad, ar na príomhthosaíochtaí atá acu agus ar na gníomhaíochtaí nithiúla a dhéanann siad.

Parlaimint na hEorpa

Is í Parlaimint na hEorpa croílár an daonlathais san Aontas Eorpach, agus déanann sí ionadaíocht thar ceann breis agus 500 milliún duine. Is féidir tuilleadh eolais a chur ar Pharlaimint na hEorpa trí chuairt a thabhairt uirthi saor in aisce in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

Ar na háiteanna is féidir cuairt a thabhairt orthu tá an Hemicycle (an seomra díospóireachta), an Parlamentarium (an t-ionad cuairteoirí) áit ar féidir tabhairt faoi chluiche rólghníomhaíochta) agus Áras Stair na hEorpa ina dtugtar eolas ar an gcaoi a n-oibríonn Parlaimint na hEorpa agus an tionchar atá aici ar an Eoraip agus ar chúrsaí níos faide i gcéin.

Tá eolas maidir le méid grúpaí, uaireanta oscailte, coinníollacha áirithinte agus srianta aoise le fáil ar an suíomh gréasáin Cuairteanna ar Pharlaimint na hEorpa, nó i Stáisiún na hEorpa ar Place du Luxembourg/Luxemburgplein.

An Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh

Is áit ar leith Ionad na gCuairteoirí sa Chomhairle agus cheapfá agus tú ag siúl isteach ann gur ag siúl isteach i "dTeach na mBallstát" atá tú. Beidh tú in ann do thuiscint ar ról an dá institiúid – an Chomhairle Eorpach agus Comhairle an Aontais Eorpaigh – a thástáil ar bhealach dinimiciúil idirghníomhach. Bíonn Ionad na gCuairteoirí ar oscailt ó Luan go hAoine idir 10.30 a.m. agus 4 p.m.

Cuir do chuairt in áirithe

An Coimisiún Eorpach

Cuireann Ionad Cuairteoirí an Choimisiúin Eorpaigh fáilte roimh ghrúpaí cuairteoirí (ar a bhfuil 15 dhuine ar a laghad) agus déantar cur i láthair agus plé ar ról an Choimisiúin mar fheidhmeannas polaitiúil an Aontais. Ní mór cuairteanna a chur in áirithe ar a laghad 10 seachtaine roimh ré agus is féidir cuairteanna a chur in oiriúint don réimse eolais agus do na hábhair spéise atá ag an ngrúpa.

Coiste Eorpach na Réigiún

Déanann Coiste Eorpach na Réigiún cur i láthair tarraingteach ar ról réigiúin agus chathracha na hEorpa i dtaca le reachtaíocht an Aontais a mhúnlú. Is do ghrúpaí cuairteoirí (ar a bhfuil 15 dhuine ar a laghad) a dhéantar an cur i láthair sin. Ba cheart cuairteanna a chur in áirithe 8 seachtaine, ar a laghad, roimh ré.

Cuairt a thabhairt ar na hinstitiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh sa Bhruiséil agus lasmuigh di: Lucsamburg, Strasbourg, Frankfurt etc.