Υγεία

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 150

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/726-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
571 -
Jul 13, 2022 Jul 14, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Combatting violence against women

Opinion
Εγκριθείσα on 18/05/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/716-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
569 -
May 18, 2022 May 19, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Union Drugs Agency

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/690-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The EU action for Post COVID-19 period: recovering better through sport (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 23/02/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/702-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
567 -
Feb 23, 2022 Feb 24, 2022

In this opinion, the EESC presents its view on the Commission's proposal establishing the European Health Emergency Preparedness and Response Authority. (HERA), whose mission is to prevent, detect, and rapidly respond to transnational health emergencies. The EESC welcomes this initiative but is concerned by the very limited role given by HERA to the European Parliament, regional authorities, health insurance bodies and civil society organisations and recommends their stronger involvement by adapting HERA structure and ensuring greater transparency with regard to the funds allocated and spent by and through HERA.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Opinion
Εγκριθείσα on 19/01/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/703-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
566 -
Jan 19, 2022 Jan 20, 2022

This exploratory opinion, requested by the French Presidency of the EU, has the following objectives:

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Social dialogue as a tool to promote health and safety at work

Opinion
Εγκριθείσα on 19/01/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/687-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
566 -
Jan 19, 2022 Jan 20, 2022

This Own-initiative Opinion analyses  the structural causes that have led to the elderly care systems in general and to the nursing homes in particular, to become some of the most contagious and lethal factors of this pandemic. To this end, the different systems that exist in EU Member States are compared to learn useful lessons.

In addition, the opinion calls for the need to address the demographic transition as one of the major challenges of the twenty-first century, alongside environmental and digital transitions.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a New Care Model for the Elderly: learning from the Covid-19 pandemic (own-initiative opinion - Gr III)

Opinion
Εγκριθείσα on 20/10/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/698-EESC-2021

This opinion comments on the new EU strategic framework on health and safety at work for the period 2021-2027. The framework sets out the key actions needed to improve workers' health and safety over the coming years and focuses on three objectives: managing change brought by green, digital and demographic transitions as well as changes to the traditional work environment, improving prevention of accidents and illnesses, and increasing preparedness for any potential future crises. The EESC broadly agrees with the vision set out in the strategic framework but proposes also additional measures and initiatives to be integrated in the strategy.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Health & Safety at Work – EU Strategic Framework (2021-2027)

Opinion
Εγκριθείσα on 07/07/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/680-EESC-2021

The EESC welcomes the new EU Disability Rights Strategy, acknowledging that it is a clear step forward compared with the previous one. It is however concerned about the lack of binding measures and hard legislation implementing the Strategy.

Among other recommendations, the Committee regrets the lack of specific actions addressing the needs of women and girls with disabilities and calls for a specific flagship initiative in the second half of the period of the Strategy. It also calls for the  full involvement and participation of organisations of persons with disabilities in the proposed Disability Platform. As regarding the Recovery and Resilience Facility (RRF), the EESC feels it  should be strongly linked to the Disability Strategy and used to help persons with disabilities recovering from the pandemic.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Strategy on the rights of persons with disabilities

Opinion
Εγκριθείσα on 09/06/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/677-EESC-2021

In this opinion the EESC:

  • Welcomes Europe's Beating Cancer Plan as a milestone in the fight against cancer and calls for a concrete roadmap for its implementation, with performance indicators, realistic timeframes and close involvement of Social Partners (SP) and Civil Society Organisations (CSO).
  • Considers important that the EU and Member States ensure  the availability of igh-quality, accessible healthcare infrastructure and effective support systems for patients' physical and mental well-being.
  • Asks for the negative consequences caused by the COVID-19 pandemic in accessing to health services to be urgently addressed, recognising as well the supportive role SP and CSO can play in this area. 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Europe's beating cancer plan

Opinion
Εγκριθείσα on 27/04/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/950-EESC-2021-01784-00-00-AC-TRA

The EESC believes that evidence based processes like Health Technology Assessment (HTA) that is a key driver for socio-economic growth and innovation in the Union can be achieved through cooperation between Member States at Union level aiming at a high protection of health for patients and ensuring the smooth functioning of an inclusive Single Market. It is concerned about the set timelines of implementation and especially the delayed application of three years and believes that for the benefit of the patients and cost-effectiveness this could be shortened. In order to achieve the promise of digital health and care, of which HTA is part, the involvement of civil society is crucial.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Health technology assessment / Compromise

Downloads: 

Council of the EU compromise on COM(2018) 51 final – 2018/0018 (COD)

Pages