Υγεία

This page is also available in

Displaying 51 - 60 of 139

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/334-EESC-2009-1036
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

EESC opinion: Quality and safety standards for human organs intended for transplantation

Opinion
Εγκριθείσα on 13/05/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/329-EESC-2009-882
Σύνοδος ολομέλειας: 
453 -
May 13, 2009 May 14, 2009

EESC opinion: Promoting the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding

Pages