Υγεία

This page is also available in

Displaying 51 - 60 of 155

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 07/12/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/420-EESC-2011-1855
Σύνοδος ολομέλειας: 
476 -
Dec 07, 2011 Dec 08, 2011

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Opinion
Εγκριθείσα on 03/05/2010
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/351-EESC-2010-640
Σύνοδος ολομέλειας: 
462 -
Apr 28, 2010 Apr 29, 2010

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Solidarity in health: reducing health inequalities in the EU

Opinion
Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/334-EESC-2009-1036
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

EESC opinion: Quality and safety standards for human organs intended for transplantation

Opinion
Εγκριθείσα on 13/05/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/329-EESC-2009-882
Σύνοδος ολομέλειας: 
453 -
May 13, 2009 May 14, 2009

EESC opinion: Promoting the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding

Pages