Υγεία

This page is also available in

Displaying 51 - 60 of 172

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/497-EESC-2013-6166
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New psychoactive substances

Opinion
Εγκριθείσα on 11/07/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/478-EESC-2013-841
Σύνοδος ολομέλειας: 
491 -
Jul 10, 2013 Jul 11, 2013

Following a heated debate, the European Economic and Social Committee adopted at its 10-11 July plenary session an opinion on the review of the tobacco directive proposed by the European Commission. In its opinion, the EESC argues that the changes proposed by the Commission will have serious consequences for jobs, the economy and tax revenues, thereby breaching other fundamental EU objectives such as full employment and restored growth. However, the European Economic and Social Committee is also fully aware of the risks that tobacco poses to public health.

Manufacture, presentation and sale of tobacco and related products

Pages