Υγεία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 05/11/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/353-EESC-2009-1715
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  457
  -
  EESC opinion: Smoke-free environments
 • Εγκριθείσα on 30/09/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/340-EESC-2009-1473
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Plenary session number
  456
  -
  EESC opinion: Alcohol related harm
 • Εγκριθείσα on 15/07/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/378-EESC-2009-1197
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  455
  -
  Telemedicine
 • Εγκριθείσα on 10/06/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/334-EESC-2009-01-01-1036
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  454
  -
  EESC opinion: Quality and safety standards for human organs intended for transplantation
 • Εγκριθείσα on 13/05/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/329-EESC-2009-882
  Civil Society Organisations - GR III
  Hungary
  Plenary session number
  453
  -
  EESC opinion: Promoting the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding
 • Εγκριθείσα on 25/02/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/330-EESC-2009-346
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  451
  -
  EESC opinion: European action - rare diseases
 • Εγκριθείσα on 04/12/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/322-EESC-2008-1927
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  449
  -
  EESC opinion: Patients' rights
 • Εγκριθείσα on 18/09/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/294-EESC-2008-01-01-1522
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  447
  -
  EESC opinion: Health Strategy
 • Εγκριθείσα on 29/05/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/258-EESC-2008-01-01-994
  Workers - GR II
  Hungary
  Plenary session number
  445
  -
  EESC opinion: Community strategy 2007-2012 on health and safety at work
 • Εγκριθείσα on 25/10/2007
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/275-EESC-2007-01-01-1463
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  439
  -
  EESC opinion: Community statistics on public health and health and safety at work