Υγεία

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 25/10/2007
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/275-EESC-2007-01-01-1463
  Workers - GR II
  France
  Plenary session number
  439
  -
  EESC opinion: Community statistics on public health and health and safety at work
 • Εγκριθείσα on 26/09/2007
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/221-EESC-2007-1256
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  438
  -
  EESC opinion: Patients' rights
 • Εγκριθείσα on 30/05/2007
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/257-EESC-2007-807
  Civil Society Organisations - GR III
  Ireland
  Workers - GR II
  Sweden
  Plenary session number
  436
  -
  EESC opinion: European Strategy on alcohol-related harm
 • Εγκριθείσα on 18/01/2006
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/224-EESC-2006-044
  Civil Society Organisations - GR III
  Sweden
  Plenary session number
  423
  -
  EESC opinion: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 • Εγκριθείσα on 17/01/2006
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/252-EESC-2007-01-01-093
  (Sweden
  Plenary session number
  432
  -
  Simplifying and rationalising health and safety reports
 • Εγκριθείσα on 28/10/2004
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/181-EESC-2004-01-01-1447
  Employers - GR I
  Italy
  Plenary session number
  412
  -
  Health care and long-term care for the elderly
 • Εγκριθείσα on 27/10/2004
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/193-EESC-2004-01-01-1437
  Plenary session number
  412
  -
  EESC opinion: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
 • Εγκριθείσα on 29/10/2003
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/152-EESC-2003-01-01-1394
  Plenary session number
  403
  -
  European Centre for Disease Prevention and Control
 • Εγκριθείσα on 11/12/2002
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/119-EESC-2002-01-01-1361
  Plenary session number
  395
  -
  Human tissue and cell processing
 • Reference number
  14/2024

  On 7 March, the European Economic and Social Committee (EESC) rewarded five non-profit organisations for their outstanding contribution to fighting mental health disorders, which have risen dramatically in the EU.