Υγεία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 75

Pages

Εγκριθείσα on 27/05/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/517-EESC-2014-07336-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
508 -
May 27, 2015 May 28, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Long-term social care and deinstitutionalisation

Εγκριθείσα on 21/01/2015
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/656-EESC-2014-05960-00-00-ac-tra
Σύνοδος ολομέλειας: 
504 -
Jan 21, 2015 Jan 22, 2015

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Medicated feed and veterinary medicinal products

Εγκριθείσα on 10/06/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/334-EESC-2009-1036
Σύνοδος ολομέλειας: 
454 -
Jun 10, 2009 Jun 11, 2009

EESC opinion: Quality and safety standards for human organs intended for transplantation

Pages