Υγεία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 69

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 18/05/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/716-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
569 -
May 18, 2022 May 19, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Union Drugs Agency

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 30/05/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/990-EESC-2022-02531
Σύνοδος ολομέλειας: 
572 -
Sep 21, 2022 Sep 22, 2022

The European strategy for data proposed the establishment of domain-specific common European data spaces. The European Health Data Space (‘EHDS’) is the first proposal of such domain-specific common European data spaces. It will address health-specific challenges to electronic health data access and sharing, is one of the priorities of the European Commission in the area of health and will be an integral part of building a European Health Union. EHDS will create a common space where natural persons can easily control their electronic health data. It will also make it possible for researchers, innovators and policy makers to use this electronic health data in a trusted and secure way that preserves privacy.

 

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/690-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The EU action for Post COVID-19 period: recovering better through sport (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 23/02/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/702-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
567 -
Feb 23, 2022 Feb 24, 2022

In this opinion, the EESC presents its view on the Commission's proposal establishing the European Health Emergency Preparedness and Response Authority. (HERA), whose mission is to prevent, detect, and rapidly respond to transnational health emergencies. The EESC welcomes this initiative but is concerned by the very limited role given by HERA to the European Parliament, regional authorities, health insurance bodies and civil society organisations and recommends their stronger involvement by adapting HERA structure and ensuring greater transparency with regard to the funds allocated and spent by and through HERA.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA)

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 28/04/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/720-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
572 -
Sep 21, 2022 Sep 22, 2022
Opinion
Εγκριθείσα on 19/01/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/703-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
566 -
Jan 19, 2022 Jan 20, 2022

This exploratory opinion, requested by the French Presidency of the EU, has the following objectives:

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Social dialogue as a tool to promote health and safety at work

Pages