Υγεία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 72

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/990-EESC-2022-02531
Σύνοδος ολομέλειας: 
572 -
Sep 21, 2022 Sep 22, 2022

La stratégie européenne pour les données proposait la création d’espaces européens communs des données propres à chaque domaine. L’espace européen des données de santé («EHDS») est la première proposition d’espaces européens communs des données propres à chaque domaine. Il abordera les défis propres à la santé en matière d’accès et de partage des données de santé électroniques, constitue l’une des priorités de la Commission européenne dans le domaine de la santé et fera partie intégrante de la mise en place d’une Union européenne de la santé. L’EHDS créera un espace commun où les personnes physiques pourront facilement contrôler leurs données de santé électroniques. Elle permettra également aux chercheurs, aux innovateurs et aux décideurs politiques d’utiliser ces données de santé électroniques d’une manière fiable et sécurisée qui préserve la vie privée.

 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Health Data Space

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/720-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
572 -
Sep 21, 2022 Sep 22, 2022

This opinion presents the EESC's contribution to the current discussion on the future of care and health across Europe and to the European Care Strategy. The Committee recommends setting common minimum standards to ensure that every one living in the EU has access to affordable, accessible and high-quality care, that there is proper investment in the care services and in health, that the health sector, care providers and health workers are properly recognised and valued, including through investment in skills, decent working conditions,  and the creation of quality jobs.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Health Workforce and Care Strategy for the future of Europe

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/726-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
571 -
Jul 13, 2022 Jul 14, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Combatting violence against women

Opinion
Εγκριθείσα on 18/05/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/716-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
569 -
May 18, 2022 May 19, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Union Drugs Agency

Opinion
Εγκριθείσα on 23/03/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/690-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
568 -
Mar 23, 2022 Mar 24, 2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The EU action for Post COVID-19 period: recovering better through sport (own-initiative opinion)

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 07/10/2022)
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/730-EESC-2022
Σύνοδος ολομέλειας: 
573 -
Oct 26, 2022 Oct 27, 2022

This opinion draws attention to  the needs of family members taking care of older, chronic ill or disabled relatives. Informal carers, as they are called, represented by a majority of women, work for free, and are more vulnerable to falling into poverty. The opinion calls for public policies in this field and a recognition of their important societal role.

Γνωμοδότηση τμήμστος της ΕΟΚΕ: The role of family members caring for people with disabilities and older persons: the explosion of the phenomenon during the pandemic

Pages