Τμήμα «Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, περιβάλλον» (NAT) - Related Publications and other work