Секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) - Related Publications and other work