Η ΕΟΚΕ συζητά για τη μετανάστευση με τον επίτροπο για την Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) του Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση με τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος παρουσίασε μια σειρά επικείμενων πρωτοβουλιών που εμπίπτουν στο χαρτοφυλάκιό του «Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας», συμπεριλαμβανομένων του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, του θεματολογίου δεξιοτήτων, του προγράμματος EU4Health και της νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας.

Η πολιτική για τη μετανάστευση υπήρξε το βασικό θέμα συζήτησης.

«Αναμένουμε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο με μεγάλες ελπίδες άλλα και ανησυχία. Ελπίζω ότι το σύμφωνο θα οδηγήσει σε ουσιαστική μεταρρύθμιση του Συστήματος του Δουβλίνου, το οποίο υπήρξε για πολύ καιρό μια μαύρη τρύπα στην πολιτική της ΕΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier απευθυνόμενος στον επίτροπο Σχοινά.

Ο κ. Jahier δήλωσε ότι οι αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και της δικαιοσύνης, ή η έλλειψη αυτών, καθίστανται ιδιαιτέρως εμφανείς στον τομέα της μετανάστευσης και της ένταξης. Εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της Νότιας Ευρώπης επωμίζονται δυσανάλογο βάρος, ενώ άλλες χώρες δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Η έγκριση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο είχε ανακοινωθεί ως η υπ’ αριθμόν ένα προτεραιότητα της Επιτροπής υπό την κ. von der Leyen, καθυστέρησε λόγω της πανδημίας. Η έγκρισή του τώρα αναβλήθηκε έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Ο επίτροπος Σχοινάς δήλωσε ότι το νέο σύμφωνο θα παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία θα συνδυάζει, μεταξύ άλλων, την ισχυρή διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και την κοινή διαχείριση των αιτήσεων ασύλου, κατανέμοντας τα βάρη ισόρροπα μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά την ανταλλαγή απόψεων με τον επίτροπο, τα μέλη της ΕΟΚΕ τόνισαν τη σημασία της πλήρους κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των μεταναστών και την ανάγκη να υπογραμμιστεί η συμβολή τους στις κοινωνίες και τις οικονομίες μας. (ll/ks)