EHSV diskutuje o migrácii s komisárom pre podporu európskeho spôsobu života

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) na svojom plenárnom zasadnutí v júli usporiadal diskusiu s podpredsedom Komisie Margaritisom Schinasom, ktorý predstavil viaceré pripravované iniciatívy v rámci svojho portfólia týkajúceho sa podpory európskeho spôsobu života vrátane nového paktu o migrácii a azyle, nového programu v oblasti zručností pre Európu, akčného program Únie v oblasti zdravia a novej stratégie pre bezpečnostnú úniu.

Ústrednou témou diskusie bola migračná politika.

„Vkladáme veľké nádeje do nového paktu o migrácii o azyle, no máme aj obavy. Dúfam, že tento pakt prinesie zásadnú reformu dublinského systému, ktorý je už príliš dlho jednou z najproblematickejších oblastí politiky EÚ“, reagoval predseda EHSV Luca Jahier na prejav komisára Schinasa.

Luca Jahier vyhlásil, že práve v súvislosti s migráciou a integráciou je zvlášť zrejmé uplatňovanie hodnôt solidarity, rovnosti a spravodlivosti, alebo naopak, ich nerešpektovanie. Vyjadril poľutovanie nad tým, že niektoré krajiny sa rozhodli neplniť si svoje povinnosti, pričom členské štáty v južnej Európe musia znášať neprimeranú zaťaž.

Nový pakt o migrácii a azyle je pre Komisiu pod vedením Ursuly von der Leyen hlavnou prioritou, no z dôvodu pandémie sa musel odložiť, kým sa neskončia rokovania o posilnenom dlhodobom rozpočte EÚ.

Komisár Schinas uviedol, že nový pakt by poskytol komplexné riešenie, pretože napríklad umožní kombinovať účinné riadenie vonkajších hraníc a spoločný systém vybavovania žiadostí o azyl, pričom záťaž sa rovnomerne rozdelí medzi všetky členské štáty.

Členovia EHSV v rámci výmeny názorov s komisárom poukázali na význam plného sociálneho a hospodárskeho začlenenia migrantov a na potrebu vyzdvihnúť ich príspevok k našej spoločnosti a hospodárstvu. (ll/ks)