EESRK diskusija migracijos klausimais su už europinės gyvensenos propagavimą atsakingu Komisijos nariu

Liepos mėn. plenarinėje sesijoje diskutuoti su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) nariais buvo pakviestas Komisijos pirmininkės pavaduotojas Margaritis Schinas. Jis pristatė keletą savo atsakomybės sričiai „Europinės gyvensenos propagavimas“ priklausančių rengiamų iniciatyvų, įskaitant naująjį migracijos ir prieglobsčio paktą, įgūdžių darbotvarkę, programą „ES – sveikatos labui“ ir naująją saugumo sąjungos strategiją.

Diskusijoje dominavo migracijos politikos klausimai.

„Naujojo migracijos ir prieglobsčio pakto laukiame su didele viltimi, tačiau kartu ir su susirūpinimu. Tikiuosi, kad jis paskatins iš esmės reformuoti Dublino sistemą, kuri jau pernelyg ilgai yra ES politikos juodoji skylė“, – nurodė EESRK pirmininkas Luca Jahier Komisijos pirmininkės pavaduotojui.

Pasak EESRK pirmininko, būtent migracijos ir integracijos srityje akivaizdžiausios solidarumo, lygybės ir teisingumo vertybės arba, priešingai, pastebima jų stoka. Jis apgailestavo dėl to, kad Pietų Europos valstybėms narėms tenka neproporcinga našta, o kai kurios šalys nesilaiko savo įsipareigojimų.

Naujasis migracijos ir prieglobsčio paktas, paskelbtas svarbiausiu Ursulos von der Leyen vadovaujamos Komisijos prioritetu, turėjo būti atidėtas dėl pandemijos. Dabar jis bus tvirtinamas tik po derybų dėl sustiprinto ES ilgalaikio biudžeto.

Komisijos narys M. Schinas teigė, kad naujasis paktas bus holistinis sprendimas, kuris, be kita ko, apjungs patikimą išorės sienų valdymą ir pasidalijamąjį prieglobsčio prašymų tvarkymą, vienodai paskirstant naštą visoms valstybėms narėms.

Pasikeisdami nuomonėmis su Komisijos nariu, EESRK nariai atkreipė dėmesį į visiškos migrantų socialinės ir ekonominės įtraukties svarbą ir būtinybę pabrėžti jų indėlį į mūsų visuomenę ir ekonomiką. (ll/ks)