Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή / συνεισητή / γενικό εισηγητή μέλος της Ομάδας Εργαζομένων

Pages

Displaying 11 - 20 of 695
Εγκριθείσα on 30/10/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/887-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

AI systems must comply with existing legislation. It is important to identify which challenges can be met by means of codes of ethics, self-regulation and voluntary commitments and which need to be tackled by regulation and legislation supported by oversight and, in the event of non-compliance, penalties.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Building Trust in Human-Centric Artificial Intelligence (Communication)

Εγκριθείσα on 30/10/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SC/53-EESC-2019-02446
Σύνοδος ολομέλειας: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

The proposed opinion will look at new approaches to more fairly distributing the burden of transformation towards a sustainable Europe.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Leaving no one behind when implementing the 2030 Sustainable Development Agenda (own-initiative opinion)

Εγκριθείσα on 30/10/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/498-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
547 -
Oct 30, 2019 Oct 31, 2019

This additional opinion complements and updates the proposals made in the yearly EESC AGS opinion. The EESC welcomes country-specific recommendations focus on investment and underlines that special attention must be paid to productive investments and investment in social infrastructure to prioritise sustainable growth. Next year's cycle should contain more CSRs to combat the existential threat of climate change. Investment would also be needed to enable the implementation of the social pillar to prevent an increase of social, economic, and environmental inequality. Taxation should favour this type of investment.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Annual Growth Survey 2019 (additional opinion)

Εγκριθείσα on 26/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/760-EESC-2019-00917
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Reflection Paper 'Towards a Sustainable Europe by 2030'

Εγκριθείσα on 26/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/623-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Summary of the costs and benefits of Investments in occupational safety and health (OSH) (Exploratory opinion at the request of the Finnish Presidency)

Εγκριθείσα on 26/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/626-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

The Commission launched a debate on an enhanced use of qualified majority voting (QMV) in social policy to render decision-making more flexible and efficient. The EESC supports the transition to QMV in the areas of non-discrimination, social security and protection of workers, as well as for employment conditions of third-country nationals.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: More efficient decision-making in social policy: Identification of areas for an enhanced move to qualified majority voting

Εγκριθείσα on 26/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/694-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

The EESC welcomes the proposal to use the passerelle clauses to establish a qualified majority in the Council and a co-decision system with the European Parliament. In this new set-up, the EESC could play an important role in supporting the trilogue and should be involved.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New institutional framework for energy and climate policy by 2025

Εγκριθείσα on 25/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/886-EESC-2019-01847
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

The EESC would like a vigorous SME-friendly initiative (Act Small First) to be implemented with a view to achieving this objective, and calls for the Think small first principle and the SME test to be evaluated. The goal here will be to make these tools more effective and to design SME-compatible legislation so that SMEs can develop within the single market on the basis of complete legal certainty...

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Better Regulation stocktaking (Communication)

Εγκριθείσα on 25/09/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/614-EESC-2019
Σύνοδος ολομέλειας: 
546 -
Sep 25, 2019 Sep 26, 2019

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: The European Pillar of Social Rights – evaluation of the initial implementation and recommendations for the future (own-initiative opinion)

Pages