„Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció

This page is also available in

A „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció az EGSZB hat szekciójának egyike. A szekció elsődleges feladata, hogy megfogalmazzon és az EGSZB Közgyűlése általi elfogadásra javasoljon olyan véleményeket, amelyek a szervezett civil társadalom nézeteit tükrözik az EU politikai döntéshozatalának következő területein:

  • A gazdasági és monetáris unió (GMU) területén az ECO szekció foglalkozik a gazdasági és fiskális politikák európai szemeszter keretében történő koordinációjának kérdésével, a GMU felépítésének a gazdasági válságot követő elmélyítésére és kiteljesítésére irányuló kezdeményezésekkel, és más, a gazdasági kormányzásra vonatkozó kérdésekkel, a stabilitás, a növekedés és a foglalkoztatottság biztosítását tartva szem előtt.
  • Az ECO szekció hatásköre kiterjed az általános költségvetésre (többéves pénzügyi keret), ezen belül a saját forrásokra és az Európai Unió költségvetésére, valamint különböző statisztikai kérdésekre.
  • Az ECO szekció feladata, hogy foglalkozzon a méltányos és hatékony adórendszerhez kapcsolódó kérdésekkel, gondolva itt a pénzmosás elleni intézkedésekre is.
  • Foglalkozik emellett a pénzügyi- és tőkepiacok stabilitására, működésére és integrációjára vonatkozó kérdésekkel.
  • Az ECO szekció feladatkörébe tartozik még a kohézió, az EU-ban meglévő gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó regionális és várospolitika ügye, valamint a növekedés és a foglalkoztatottság előmozdítása.

A vélemények megfogalmazásán túlmenően a szekció rendszeresen szervez közmeghallgatásokat és tematikus vitákat aktuális kérdésekről a hatáskörébe tartozó területeken. Az ECO szekció tagjai gyakran részt vesznek továbbá különböző rendezvényeken Brüsszelben és EU-szerte, ily módon szoros kapcsolatot tartva fenn a döntéshozók és a civil társadalom képviselői között.

A szekció tizenkét tagja alkotja az ECO elnökségét, amely a szekció munkájának koordinálásáért felelős. A szekció létrehozott egy tematikus tanulmányozócsoportot, amely az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzásáról fogalmaz meg véleményeket.

Az ECO szekció tagjainak tevékenységét az ECO titkársága segíti.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018