„Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció

This page is also available in

A „Gazdasági és monetáris unió, gazdasági és társadalmi kohézió” (ECO) szekció egyike az EGSZB hat szakosított szekciójának. A szekció elsődleges feladata, hogy megfogalmazzon és az EGSZB Közgyűlése által történő elfogadásra javasoljon olyan véleményeket, amelyek a szervezett civil társadalom nézeteit tükrözik az EU politikai döntéshozatalának következő területein:

  • A gazdasági és monetáris unió (GMU) területén az ECO szekció foglalkozik a gazdasági és fiskális politikák európai szemeszter keretében történő koordinációjának kérdésével, a GMU felépítésének a gazdasági válságot követő elmélyítésére és kiteljesítésére irányuló kezdeményezésekkel, és más, a gazdasági kormányzásra vonatkozó kérdésekkel, a stabilitás, a növekedés és a foglalkoztatottság biztosítását tartva szem előtt.
  • Az ECO szekció hatásköre kiterjed a pénzügyi tervekre, a saját forrásokra és az Európai Unió költségvetésére, valamint statisztikai kérdésekre.
  • Az adózás területén az ECO szekció feladatkörébe az adóharmonizációra és a jogszabályok közelítésére vonatkozó problémák tartoznak.
  • Foglalkozik emellett a pénzügyi- és tőkepiacok stabilitására, működésére és integrációjára vonatkozó kérdésekkel.
  • Az ECO szekció feladatkörébe tartozik még a kohézió, az EU-ban meglévő gazdasági, társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó regionális és várospolitika ügye, valamint a növekedés és a foglalkoztatottság előmozdítása.

A vélemények megfogalmazásán túlmenően a szekció rendszeresen szervez közmeghallgatásokat és tematikus vitákat aktuális kérdésekről a hatáskörébe tartozó területeken. Az ECO szekció tagjai gyakran részt vesznek továbbá különböző rendezvényeken Brüsszelben és EU-szerte, ily módon szoros kapcsolatot tartva fenn a döntéshozók és a civil társadalom képviselői között.

A szekció tizenkét tagja alkotja az ECO elnökségét, amely a szekció munkájának koordinálásáért felelős. A szekció egy állandó tanulmányozócsoportot jelölt ki az euróövezet gazdasági és költségvetési kormányzására vonatkozó specifikus vélemények megfogalmazására.

Az ECO szekció tagjainak tevékenységét az ECO titkársága segíti.

Downloads

End of mandate report 2018–2020 – Stefano Palmieri, ECO section president

ECO priorities (summary)

ECO priorities (full version)

EESC political priorities for 2018