I forbindelse med energiomstillingen er der brug for en klar politisk vision, da der ikke blot er tale om et teknologisk spørgsmål, men i lige så høj grad om en social udfordring. I en udtalelse, der har Lutz Ribbe og Thomas Kattnig som ordførere, og som blev vedtaget på EØSU's plenarforsamling i september, understreger udvalget, at det fremtidige energisystem skal omfatte både centrale og decentrale elementer, men at den måde, det organiseres på, ikke må være tilfældig.

Under debatten sagde Lutz Ribbe: "Der er brug for en klar vision for, hvorvidt det er decentralisering eller centralisering, der skal have forrang. I den europæiske energiomstilling er der nemlig først og fremmest brug for investeringssikkerhed – både i den offentlige og den private sektor. Dette kan kun sikres, hvis der træffes klare politiske valg."

Thomas Kattnig erklærede sig enig og tilføjede: "De politiske beslutningstagere har givet tilsagn om at inddrage arbejdstagere, fagforeninger og forbrugere i denne energiomstilling, og EØSU opfordrer indtrængende til, at dette løfte holdes. Også på dette område lader Kommissionen og medlemsstaterne imidlertid flere spørgsmål stå ubesvarede hen, end de besvarer. De nuværende energipolitiske initiativer vil ovenikøbet snarere lægge hindringer i vejen for en bred inddragelse af borgerne, end de vil tilskynde til øget deltagelse."

Centrale og decentrale systemer har begge fordele og ulemper. I et centralt system er værdiskabelsen typisk koncentreret på få aktører. I et decentralt system kan forbrugerne imidlertid bidrage som aktive kunder, borgerenergifællesskaber, landbrugere, SMV'er og kommunale selskaber. (mp)