Енергийният преход изисква ясна политическа визия, тъй като е не само технологичен въпрос, но и дълбоко социално предизвикателство. В становището, изготвено от Луц Рибе и Томас Катинг и прието на септемврийската пленарна сесия на Комитета, ЕИСК подчертава, че в бъдещата енергийна система ще трябва да има както централизирани, така и децентрализирани елементи, но че организацията ѝ не може да бъде оставена на случайността.

По време на дебата г-н Рибе заяви: „Необходима е ясна визия за това дали трябва да се даде приоритет на децентрализацията или на централизацията. В края на краищата, енергийният преход в Европа изисква преди всичко инвестиционна сигурност както за публичния, така и за частния сектор, което може да бъде постигнато само ако се вземат ясни основни решения.“

В духа на тези думи, г-н Катинг добави: „Обещаното от политиците участие на работниците, профсъюзите и потребителите в този енергиен преход трябва да бъде гарантирано и ЕИСК настоятелно призовава за това. Но и тук Комисията и държавите членки оставят повече нерешени въпроси, отколкото отговори. Освен това настоящите инициативи в областта на енергийната политика ще попречат, вместо да насърчат широкото участие на гражданите.“

Централизираните и децентрализираните системи имат както предимства, така и недостатъци. В една централизирана система създаването на стойност обикновено е съсредоточено в малък брой участници. В децентрализираната система, обаче, потребителите, в качеството си на активни клиенти, гражданските енергийни общности, земеделските производители, МСП и общинските предприятия също могат да дадат своя принос. (mp)