Uddannelse kan bidrage til at omdanne samfund fra at være baseret på fossile brændstoffer til at være cirkulære og bæredygtige. I en initiativudtalelse, som blev vedtaget i december, opfordrer EØSU til transformativ uddannelse, der sætter unge i stand til at bidrage til den grønne omstilling.

Humanistiske værdier bør stå i centrum for uddannelse i bæredygtig udvikling med fokus på de miljømæssige og sociale konsekvenser af menneskelig adfærd. Dette kræver, at man omdefinerer uddannelse – fra førskole- til universitetsniveau og derefter.

"Bæredygtighed handler ikke kun om miljøet. Der er mange aspekter, og alle 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er lige vigtige. Uddannelse spiller en afgørende rolle, da det er en vigtig katalysator for alle de øvrige mål for bæredygtig udvikling", sagde Tatjana Babrauskienė, ordfører for EØSU's udtalelse om Styrkelse af unges muligheder for at opnå bæredygtig udvikling gennem uddannelse.

Der bør undervises i kritisk tænkning og beslutningstagning på et informeret grundlag i skolen, så børn kan tage fat på spørgsmål om bæredygtig udvikling. Børn bør på et grundlæggende niveau undervises i bæredygtig energi, bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion, i at mindske madspild og i at træffe ansvarlige fødevarevalg.

I en nyligt vedtaget rapport om evaluering af EU's skoleordning fremsættes der yderligere anbefalinger til, hvordan man kan forbedre skoleordningen med hensyn til bæredygtig udvikling. "Forbedring af fødevareuddannelsesforanstaltninger med tid i klassen afsat til fødevarers oprindelse og værdi og besøg på bedrifter og landbrugsfødevarevirksomheder kan gøre EU's skoleordning mere effektiv og bidrage til unges uddannelse i bæredygtig sund kost", sagde ordfører Arnold Puech d'Alissac. EØSU opfordrer desuden til en mere hensigtsmæssig brug af midlerne til uddannelse i bæredygtig udvikling fra f.eks. genopretnings- og resiliensfaciliteten, Erasmus+, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond Plus.

Gennemførelsen af uddannelse i bæredygtig udvikling er i øjeblikket på forskellige stadier i medlemsstaterne og skal skræddersyes til de lokale forhold.

"Vi må ikke spilde tiden, når det gælder omstilling af uddannelse for at sikre en bæredygtig fremtid i medlemsstaterne, og det er afgørende at inddrage unge, lærere og forældre aktivt i processen", sagde Tatjana Babrauskienė.