Het raadgevend comité Cariforum-EU

De Economische Partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen Cariforum en de EU voorziet in een raadgevend comité, dat zorgt voor de monitoring van deze overeenkomst door de economische en sociale partners en de vertegenwoordigers van organisaties uit het maatschappelijk middenveld. Het heeft als voornaamste taak aanbevelingen te doen over de economische, sociale en milieuaspecten van de betrekkingen tussen de EU en de Cariforum-staten, in de context van de tenuitvoerlegging van de EPO.

De Gezamenlijke Raad bepaalt het lidmaatschap van het raadgevend comité, teneinde een zo breed mogelijke vertegenwoordiging en raadpleging van alle belanghebbenden te waarborgen. Het bestaat uit vertegenwoordigers van Cariforum en van de EU, waaronder verschillende EESC-leden.

Het secretariaat van het EESC verzorgt ook het secretariaat voor het raadgevend comité wanneer het de beurt is van de EU (om het jaar).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee