Posvetovalni odbor EU-Cariforum

Sporazum o gospodarskem partnerstvu Cariforum-EU določa ustanovitev posvetovalnega odbora, v okviru katerega ekonomski in socialni partnerji ter predstavniki organizacij civilne družbe spremljajo izvajanje sporazuma. Njegova glavna naloga je priprava priporočil o gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikih odnosov med EU in državami Cariforum, ki se pojavijo pri izvajanju sporazuma.

Člane posvetovalnega odbora določi skupni svet, da se zagotovi široka zastopanost vseh zainteresiranih strani in posvetovanje z njimi. Posvetovalni odbor je sestavljen iz predstavnikov Cariforuma in EU, med katerimi so člani EESO.

Sekretariat EESO opravlja tudi vlogo sekretariata posvetovalnega odbora, ko je ta naloga zaupana EU (v izmeničnih letih)

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee