Cariforum–EU-neuvoa-antava komitea

Cariforum-talouskumppanuussopimuksessa määrätään neuvoa-antavasta komiteasta, joka varmistaa sopimuksen seurannan talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden edustajien toimesta. Sen päätehtävänä on antaa suosituksia EU:n ja Cariforum-maiden välisten suhteiden kaupallisista, sosiaalisista ja ympäristöön liittyvistä näkökohdista Cariforum-talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Neuvoa-antavan komitean kokoonpanosta päättää yhteisneuvosto, ja tavoitteena on varmistaa kaikkien asianosaisten laaja edustus ja kuuleminen. Neuvoa-antavassa komiteassa on edustajia Cariforum-maista ja EU:sta – EU:n edustajat ovat ETSK:n jäseniä.

ETSK:n sihteeristö toimii myös neuvoa-antavan komitean sihteeristönä silloin, kun tämä tehtävä on EU:n hoidettavana (vuorovuosina)

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee