Savjetodavni odbor CARIFORUM-a i EU-a

Sporazumom o gospodarskom partnerstvu (EPA) CARIFORUM-a i EU-a o predviđena je uspostava savjetodavnog odbora (CC) koji osigurava praćenje provedbe sporazuma od strane gospodarskih i socijalnih partnera i predstavnika organizacija civilnog društva.

Glavna mu je zadaća iznositi preporuke o gospodarskim, socijalnim i okolišnim aspektima odnosa između EU-a i država CARIFORUM-a, kako se oni budu pojavljivali u kontekstu provedbe Sporazuma o gospodarskom partnerstvu.

O sastavu Savjetodavnog odbora odlučuje zajedničko vijeće, pri čemu se vodi računa o osiguravanju široke zastupljenosti svih zainteresiranih strana i savjetovanja s njima.

Sastoji se od predstavnika iz zemalja CARIFORUM-a i iz EU-a, među kojima su i članovi EGSO-a.

Pored toga, Tajništvo EGSO-a Savjetodavnom odboru pruža tajničke usluge kada EU dođe na red za obavljanje te zadaće (svake druge godine)

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee