Comitetul consultativ CARIFORUM-UE

This page is also available in

Acordul de parteneriat economic (APE) CARIFORUM-UE prevede instituirea unui comitet consultativ (CC) care să asigure monitorizarea derulării acordului de către partenerii economici și sociali și reprezentanții organizațiilor societății civile. Sarcina sa principală este de a face recomandări cu privire la aspectele economice, sociale și de mediu ale relațiilor dintre UE și țările CARIFORUM, pe măsură ce acestea se profilează în contextul punerii în aplicare a APE.

Statutul de membru al CC este decis de către consiliul mixt, în vederea asigurării unei ample reprezentări a tuturor părților interesate și a consultării cu acestea. CC este alcătuit din reprezentanți din partea CARIFORUM și din partea UE (printre aceștia aflându-se și membri ai CESE).

Secretariatul CESE asigură și activitățile de secretariat pentru CC, atunci când această sarcină revine UE (o dată la doi ani)

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee