Comitetul consultativ CARIFORUM-UE

This page is also available in

Acordul de parteneriat economic (APE) CARIFORUM-UE prevede instituirea unui comitet consultativ (CC) care să asigure monitorizarea derulării acordului de către partenerii economici și sociali și reprezentanții organizațiilor societății civile. Sarcina sa principală este de a face recomandări cu privire la aspectele economice, sociale și de mediu ale relațiilor dintre UE și țările CARIFORUM, pe măsură ce acestea se profilează în contextul punerii în aplicare a APE.

Statutul de membru al CC este decis de către consiliul mixt, în vederea asigurării unei ample reprezentări a tuturor părților interesate și a consultării cu acestea. CC este alcătuit din reprezentanți din partea CARIFORUM și din partea UE – dintre care trei sunt membri ai CESE.

Secretariatul CESE asigură și activitățile de secretariat pentru CC, atunci când această sarcină revine UE (o dată la doi ani).

Downloads

Rules of procedure of the CARIFORUM-EU Consultative Committee